Topplederbloggen!

til toppledere i et jobbskifte 13 råd for en god plan

- Skrevet av Helge Strømnes

Hva er din plan B?

Endringer kommer hurtigere og har for de fleste blitt en del av hverdagen. Det har også blitt mer komplekst og krevende å være toppleder. I takt med økte krav, sterkere kostnadspress, krevende rammevilkår og teknologiskifter skal ledere fremdeles nå sine resultater, raskere og raskere.


I dette bildet ser mange selskaper for seg en fremtid med mange samtidige og store endringer i organisasjonen – endring som bidrar til nye spørsmål om fremtiden både for ledere så vel som ansatte. Mange opplever i dagens marked at lederskifter blir brukt som et virkemiddel. Dette for å oppnå en rask endring, i tillegg til ny kompetanse og nytt fokus hos topplederne. Svært få toppledere har en videre karriereplan ved en rask og uventet avslutning av arbeidsforholdet. Når det uventede skjer er det godt å ha en strategi for hvordan man skal manøvrere i ukjent farvann. Daglig møter vi toppledere som ikke har en Plan B. Dette vil selvfølgelig prege prosessen videre. Under har jeg forsøkt å samle noen av våre beste råd i en slik situasjon.


Råd til direktører som frivillig eller ufrivillig må forlate sin stilling:

1. Forhandle en balansert sluttavtale, og sørg for å bli fristilt raskest mulig
Den bør være gjensidig god for begge parter, og tilpasset behov og situasjon – både for selskapet og topplederen

2. Skaff deg en uavhengig og profesjonell sparringspartner
Da vil du kunne få gode råd og nyttig hjelp i en krevende situasjon. Gode råd behøver ikke å være dyre, men de er ofte ikke gratis.

3. Lag en grundig analyse av din faglig kompetanse
Mange toppledere kjenner ikke sin egen markedsverdi. En strukturert oversikt vil bidra til mer bevissthet rundt dette.

4. Bli bevisst dine karrieremål og hvorfor disse er viktige for deg
Dette vil lede oppmerksomheten din fokusert mot noe konkret og «hvorfor» vil være drivkraften du trenger på lang sikt

5. Utarbeid en oversikt over dine suksesshistorier 
Floskler som «målbevisst og strukturert» taper i kampen mot en god og tydelig beskrivelse av hvordan du når dine mål og leverer gode resultater

6. Vær bevisst på dine personlige verdier
Det å tre inn i ledelse betyr å utsette seg for press mot egen integritet. Da må det være samsvar mellom utøvet lederskap og egne verdier

7. Vær autentisk - lev ditt «varemerke» 
Smykk deg ikke med lånte fjær – du blir raskt «ribbet» og «Keiserens nye klær» oppdages raskt

8. Utarbeid en dedikert kommunikasjons- og markedsføringsstrategi for ditt «varemerke»
Legg en plan for hva du skal kommunisere, hvor du skal kommunisere og når. Vær konsekvent og tydelig i alt du kommuniserer

9. Husk ditt "Digitale førsteinntrykk" - sosiale medier er en svært viktig kommunikasjonskanal
«Zero moment of truth», eller sannhetens øyeblikk, får vi i dag via Google. Alle søker opp informasjon om den man skal treffe. Vær bevisst på hva du vil formidle som førsteinntrykk

10. For Executives er LinkedIn et «must» - Twitter og Facebook er muligheter.
Finnes du ikke på LinkedIn, eksisterer du ikke – hvordan skal de ellers kunne vite om deg? Din LinkedIn-profil vil også være lett å se når det gjennomføres et søk på ditt navn

11. Tren på å kommunisere ditt profesjonelle "Why, How and What".
Why - Hvorfor du gjør det du gjør, din drivkraft eller kongstanke
How – Er måten du gjør det på, som viser hvordan du skaper resultater
What – Viser hva du gjør og hva du ikke gjør 

12. Bygg og bruk ditt nettverk bevisst – til både å gi og få 
informasjon
Du vet aldri på forhånd hvem som kan gi deg tilgang til personen med informasjonen du trenger – din neste jobb er oftest i ledd nr. 2 – det vil si at en du kjenner direkte har en i sitt nettverk, som kjenner en person direkte.

13. Ha "is i magen", men planlegg for et raskt comeback 
Ikke ta første og beste mulighet når du begynner å motta jobbtilbud. Samtidig kan det være lurt å forberede seg selv på å ta raske beslutninger hvis det skulle bli nødvendig

Døren til nye karrieremuligheter må åpnes og man må planlegge godt for å gjøre et raskt comeback. Følger du rådene ovenfor, vil du være bedre rustet neste gang – for det blir garantert en neste gang. Lykke til.

Book et møte med AS3 Executive

Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg.