Topplederbloggen!

Toppleder og jobbsøker? Slik får du suksess med kaffemøter

-av Allan J. Christensen, eier av konsulentselskapet Cambiamento

Kaffemøter skal skape gjensidig verdi: Som jobbsøker må du by på din kunnskap, slik at møtet også blir relevant for virksomheten. Ellers forstyrrer du bare.  

Som leder kjenner du garantert godt til ham. Han som skriver at han gjerne vil lære noe om din bedrift, høre om de generelle jobbmulighetene, og få råd og anbefalinger om hvem han ellers bør ta kontakt med i bransjen.

Om du noen gang har vært jobbsøkende, vet du at kaffemøter er en del av verktøykassen i arbeidet med å åpne dører og lande drømmejobben. Problemet med det klassiske kaffemøtet er at det ikke gir verdi for begge parter. Den jobbsøkende låner din kunnskap og ditt nettverk, men i de fleste tilfeller får du som leder lite tilbake. Ren altruisme, kanskje, som kan lette på samvittigheten i samfunnsengasjementet ditt. Men denne følelsen av tilfredshet er kortvarig.   

Bli en ressursperson

Men det finnes dem som behersker den edle kaffemøtekunsten svært godt. For et par år siden møtte jeg John, som nettopp hadde mistet jobben. Han var ingen slagen mann av den grunn, snarere tvert imot. Han utarbeidet en liste over interessante firmaer i bransjen, og fikk kaffemøter med ledelsen i dem alle.

Hemmeligheten bak en slik suksessrate var at han forsto verdien av gjensidighet. John foreslo at tema for møtene var en diskusjon om trender i bransjen. Han forsto balansen i å dele sine erfaringer uten å kompromittere sin tidligere arbeidsgiver, og samtidig stille relevante spørsmål for å få motparten til å åpne seg.

Etter 10 møter var John en av dem som visste mest om trender i bransjen. Han hadde bygget tillit og respekt, og det gikk ikke mer enn noen få uker før han fikk tilbud om en langt bedre jobb enn den han kom fra. Nettverket av ledere han etablerte da, har han forstått verdien av å vedlikeholde siden. 

Møt godt forberedt

Ikke alle er som John, men læringen her er at du aldri må booke kaffemøter uten å ha tenkt igjennom verdien for begge parter.

Hvordan kan du omsette din kunnskap, erfaringer, ideer og drømmer til et aktivum som kan skaffe deg møtet, og samtidig gjøre den annen part glad for å bruke tiden på å hjelpe deg?

Det er lettere for den erfarne enn den nyutdannede, men selv en nyutklekket kandidat kan gjøre research og finne frem til verdi for begge parter med utgangspunkt i fordypningsfag, studentjobben eller frivillig/politisk arbeid. Bruk tilstrekkelig tid til å tenke igjennom dette før du begynner å ringe eller skrive rundt. Ellers misbruker du begge parters verdifulle tid.   

Slik bygger du tillit

Når du så har lykkes og møtet er lagt inn i kalenderen, er det viktig å huske på at du er født med én munn og to ører: Du skal lytte! Du er ikke i gang med en salgspresentasjon, men en samtale. Du må mestre kunsten å stille de gode, åpne spørsmålene som får motparten til å reflektere, åpne seg og snakke fritt. På den måten får du med deg mye ny kunnskap hjem. Samtidig etablerer du et tillitsforhold, for du har med din halvterapeutiske spørreteknikk vist at du faktisk interesserer deg for personen på den andre siden av kaffekoppen.  

Ikke glem oppfølgingen

Etter møtet er det din oppgave å følge opp. Oppsummer, og send gjerne over dine betraktninger. Suppler dryppvis med ytterligere input over tid hvis du for eksempel leser en interessant artikkel om et av de emnene dere har snakket om. Unngå for all del å ringe og spørre om det nå er en ledig jobb. Det lønner seg sjeldent å være for pågående, eller utstråle panikk.

Og tenk langsiktig: Formålet med kaffemøter er ikke kun å skaff seg en jobb. Hvis kjemien stemmer er det en varig utvidelse av ditt faglige nettverk som du får all mulig glede av i fremtiden – muligens også ved neste jobbskifte.

Bjørn Solend

Leder AS3 Executive

Bjørn har ansvar for salg, rådgivning, leveranser og fagutvikling knyttet til coaching, karriereveiledning og outplacement for toppledere.

Han kan kontaktes på tlf. 909 99 419

Bli bedre kjent med bjørn