Topplederbloggen!

intervju med bjørn solend Kjære toppleder, er du på rett sted?

Fra tid til annen kan det være smart å la noen upartiske se på lederrollen din. Men når i karrieren er dette smart? Hvem skal du gå til? Og hva slags resultat skal du oppnå? Dette forteller Bjørn Solend, leder for AS3 Executive, deg mer om i dette intervjuet.

Resultatene du oppnår som leder utvikles vanligvis når du følger en bestemt visjon. Er visjonen stor, tar du store avgjørelser deretter. Er visjonen liten, er det lite som kommer til å skje. Finnes ikke visjonen, skjer det ikke noe i det hele tatt.

- Derfor kan det være en god idé å se nærmere på visjonen du formidler som leder fra tid til annen, mener Bjørn Solend. Han rådgir og coacher daglig toppledere. De har til felles at de er på jakt etter en framtidsrettet utvikling i sin lederrolle.

- Avklaring av lederkarrieren handler kort og godt om å stoppe opp, kjenne etter og finne din egen motivasjon, ditt driv og din egen visjon. Du må gjøre det av hensyn til virksomheten du jobber i og for de ansatte, men også for din egen skyld, sier han.


Hvem skal ta initiativet?

Som leder tenker du kanskje ikke så mye på at det kan være på tide med en gjennomgang av egen karrieren.

- Grunnen til at ledere går i gang med en avklaringsprosess er forskjellige fra person til person, sier Bjørn Solend og fortsetter:

- Noen starter litt tvungne fordi en annen leder eller styret tenkte at det var en god idé at lederen fikk en upartisk person å sparre med. Lederen mangler kanskje motivasjon, viser tendenser til stress eller gir ikke resultatene organisasjonen ønsker.

Solend møter også ledere som tar initiativ til avklaringsprosessen selv.

- Det er typisk dem som ønsker nye øyne til å se på hvorvidt veien de går er den rette. Disse forløpene tar utgangspunkt i et ønske om å utvikle seg i noe spesifikt. En konkret jobbmulighet eller et generelt ønske om å gjøre det tydeligere hva som motiverer den enkelte og få han eller henne til å prestere optimalt i lederrollen, forklarer Solend.

Søk ut – både fysisk og mentalt

Ifølge Bjørn Solend trenger du ikke som leder være redd for at du ser forvirret eller umotivert ut når du oppsøker en coach for å få avklart karriereveien din. 

- Det er ganske vanlig at ledere oppsøker en coach. Det viser bare at lederen er interessert i å utvikle seg kontinuerlig, og det er i bunn og grunn alle virksomheters drøm, mener han.

Han anbefaler at lederen går til en ekstern coach som ikke har tilknytning til organisasjonen han eller hun kommer fra.

- Det skaper den beste konfidensialiteten. Hvis utbyttet skal være optimalt, er det etter min mening viktig at samtalen foregår på et nøytralt sted. Jeg har sett gang på gang at et fysisk sceneskifte også gir en endring i lederens tankegang, forklarer Solend.

Velg coach etter nivå og kjemi

Når du som leder skal velge en coach som skal følge deg gjennom prosessen, er kjemien avgjørende.

- Hvis det ikke er kjemi mellom lederen og coachen, er konsekvensen ofte at lederen ikke åpner seg tilstrekkelig. Da blir dessverre utbyttet deretter, sier lederen i AS3 Executive. Derfor starter han hvert coaching-forløp med et forberedende møte. Da får lederen og coachen mulighet til å finne ut av om det er riktig kjemi.

- Hvis kjemien ikke er der med en gang, så er det ikke jeg som skal være coach. Da må lederen finne en annen, sier han. Ifølge Solend er det ikke hvilken coachingutdannelse coachen har som er avgjørende for utfallet.

- Det mye viktigere at coachen har innsikt i verdenen lederen befinner seg i. Coachen skal selv ha flere års erfaring fra samme ledernivå som lederen har. Coachen skal alltid kunne si «Jeg vet hvordan det er og hvilke utfordringer du har daglig», forteller han.

Seks til åtte møter i løpet av seks måneder

Executive karriereavklaring henvender seg til både ledere i privat og offentlig sektor. Ifølge Bjørn Solend er det ofte de samme utfordringene som leder, uansett om det er privat eller offentlig.

- Som leder i offentlig sektor må du sørge for at coachen du velger har kunnskap om denne sektoren.

Han forteller at lederne som starter et avklaringsprogram som regel må gjennom seks til åtte møter av halvannen times varighet. Videre bør møtene helst holdes i løpet av en seks måneders periode.

- Naturligvis tilpasses opplegget individuelt, men som utgangspunkt er seks til åtte møter passende når man skal nå «hele veien rundt» lederen.

Han påpeker at det alltid er full konfidensialitet mellom coach og lederen. I tilfeller hvor arbeidsgiveren betaler for coachingen trenger ikke lederen være redd for at det han eller hun sier i møtene blir rapportert til virksomheten.

- Det er alltid vanntette skott, sier han og fortsetter:

- Det kan imidlertid avtales å avslutte programmet med et trepartsmøte hvor coach, leder og lederens leder er til stede. Men det vil være opp til den enkelte å avgjøre.

En bedre utgave av deg selv

Resultatet av et karriereavklaringsprogram er ifølge Bjørn Solend vanskelig å forutsi. Han garanterer imidlertid at ledere som mottar coaching alltid utvikler seg, men retningen er sjelden gitt på forhånd.

- Hvis virksomheten gir et medlem i ledergruppen coaching, må toppledelsen vite at det er en risiko for at denne personen velger en ny karrierevei etter programmet. Det hender at en leder, gjennom nye perspektiver på verdier, visjon og kompetanse, finner ut at han eller hun ønsker noe annet med karrieren.

På den annen side ønsker jo ikke virksomheten at en leder blir i en stilling vedkommende ikke trives i, forklarer solend.

I de fleste tilfeller fører ikke avklaringsprogrammet til et jobbskifte. Virksomheten kan heller se fram til å få en mer motivert leder. Bjørn Solend forteller at det har stor betydning at tanker om daglig drift og rapportering står parkert en stund, og individet blir sett. 

- Mange blir faktisk klar over at deres verdier stemmer overens med organisasjonens, og at deres lederrolle i det store og hele lever opp til deres forventinger. Med noen små justeringer går de fleste fra prosessen med mer tenning og energi enn da de kom.

book et møte

Bjørn Solend

Rådgiver og leder for AS3 Executive
bjørn på linkedin
Med noen små justeringer går de fleste fra prosessen med mer tenning og energi enn da de kom. Bjørn Solend