Topplederbloggen!

Executive coacH Marianne Meidell

COACHING - Coaching er en personlig utviklingsprosess for ledere, der coachen, gjennom regelmessige møter, støtter og utfordrer leder på veien til sine ønskede mål enten det er relatert til motivasjon, utfordringer i lederrollen, organisasjonsendringer og egen transisjon. Ikke minst også ved viktige veiskiller som jobbskifte og nye lederambisjoner.

UTFORSK LEDERROLLEN - Sammen belyses evner, muligheter og begrensende holdninger og/eller atferd for å styrke den enkelte. Coaching er en mental ”time-out” fra en krevende hverdag og vil gi personlig overskudd og nye perspektiv på fastlåste mønster og tanker. Lederrollen kan være ensom og et ekstern fortrolig samarbeid hvor leder reflekterer over effekten av sitt lederskap vil gi ringvirkninger til beste for virksomheten, medarbeidere og leder selv.

EXECUTIVE COACHING - Et coaching forløp bør normalt strekke seg utover noe tid, alt fra 4 - 12 måneder. Hyppighet og lengde på samtalene avtales individuelt. Samtalen kan variere mellom personlige møter og telefon. Samarbeidet kan ta utgangspunkt leders egne mål og bedriftens strategiske mål, med andre ord både det forretningsmessige og menneskelige aspekter i lederrollen.

 

Les Mariannes Blogg: Toppledere søker dyktige coacher
Executive Rådgiver i AS3 Marianne Meidell
"Å bli en bedre leder handler om å vite hva en vil med sitt lederskap" Marianne Meidell, Executive coach og rådgiver, AS3 Executive
Coaching - en mental time-out Marianne Meidell
Leder AS3 Executive,  Siw Seland
Kontakt Siw Elisabeth seland

Head of AS3 Executive

900 87 669

mail til siw seland
Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev