Topplederbloggen!

Executive rådgiver og coach Signe Haver

Mennesker jobber med å lede mennesker. Mennesker blir ledet av mennesker. Det står mennesker i alle ender av enhver prosess – kommunikasjonsprosesser, endringsprosesser, utviklingsprosessser og omstillingsprosesser. Ledere og toppledere er mennesker.

Du blir ikke god leder av å lese en bok – du blir god leder av å trene på å lede.

Som et lite eksempel; hvem blir god i riverdance? Den gruppen som får utdelt en bok med beskrivelse av dansens opprinnelse og trinnene eller gruppen som får anledning til å øve inn dansen i praksis?

TYDELIG LEDERSKAP

Hva gjør at menneskene går sammen og hva gjør at de viser motstand?  Gode strategier er viktige, dog ikke mye verdt uten implementering. Det er menneskene som gjennomfører. Uten leders oversettelse av endringsideene til konkrete arbeidsoppgaver, handlinger og tydelig tankesett, så skjer det strengt tatt lite.

SELVINNSIKT SOM LEDER

Som leder må du evne å se deg selv utenfra, forstå og forholde deg til egne reaksjonsmønstre, for å gjøre deg selv klar  til å lede dine medarbeidere funksjonelt  og effektivt gjennom prosesser. Du må ta på den positivt nysgjerrige hatten din og søke å få innsikt i og derigjennom forstå dine medarbeideres individuelle perspektiver. Uten denne styringsinformasjonen leder du i blinde.

Hovedbudskapet mitt i ledertrening er selvinnsikt, erkjennelse og ydmykhet for andre menneskers kvaliteter.

Jeg er alltid nysgjerrig på hvem du er som leder og hvordan du bruker deg selv til å skape resultater gjennom andre.

  • Hva er lederplatformen din med verdiene dine i sentrum, filosofien din ut fra disse og videre ut i det konkrete;
  • Hvordan jobber du med menneskene?
  • Hva er ditt bidrag inn i virksomheten?
  • Hva er den opplevde verdien organisasjonen får av deg?
  • Hvordan er du i action?

EXECUTIVE RÅDGIVER SIGNE HAVER

Som Executive Rådgiver har jeg fokus på lederens evner og talenter og gjennom dialogen starter bevegelsen inn i det nye og kanskje litt ukjente. Du leder individer, det er summen av individene som utgjør gruppen. Det er viktig å kunne lede det enkelte mennesket for å kunne lede en gruppe.

Grunnleggende i all ledertreningen er at jeg bruker aktuelle utfordringer og konkrete situasjoner som lederen står i akkurat nå.

En leder under endringer må selv være avklart i egen prosess og kunne forstå medarbeiderens perspektiv og stille krav som ivaretar bedriften.

Signe har lang og omfattende erfaring innen ledelse og utviklingsprosesser. Hennes kunnskaper er hentet både fra næringslivet, det offentlige og miljøer som idrett og kultur. Som rådgiver inn mot organisasjoner har  hun arbeidet rettet mot endringer. Både endringsledelse og personlig omstilling og utvikling.  Prosess støtte og rådgivning i nedbemanning og omstillingsprosesser på individ- og organisasjonsnivå er et sentralt kompetanseområde.Dybdekompetansen er særlig rettet mot mennesket og å se dets potensiale.  Med fokus på individets særegne talenter og suksesskriterier, samt trygghet i det relasjonelle; gir henne anledning til å utfordre og støtte.

lederutvikling hos as3 executive
Essensen i ledelse er ikke hva du kan, men hva du gjør. Signe Haver, Executive Rådgiver i AS3 Executive

Ledertrening

Mer informasjon om ledertrening
utvikling av ledergrupper

Coaching for toppledere

Mer informasjon om toppledercoaching
coaching for toppledere