Topplederbloggen!

Få toppledelsen til å fungere sammen Lederutvikling

Godt samarbeid i ledergruppene fører til bedre resultater

Ledergrupper må fungere godt sammen for at bedriften skal nå sine mål, og at det skal foreligge god arbeidsmetodikk og gode mål, slik at arbeidet blir mest mulig effektivt og lønnsomt.

I vårt arbeid med ledergrupper legger vi stor vekt på at gruppen selv er delaktige i arbeid med å identifisere gode mål og arbeidsmetodikk tilpasset gruppens oppgaver.

Det skal både settes av tilstrekkelig tid og samtidig bør denne typen utviklingsprosesser integreres i den praktiske hverdagen ledergruppene arbeider i.

Det er vanlig at våre prosess for utvikling av ledergrupper tar utgangspunkt i et sett av temaer, som er forankret i forsking om effektivitet i ledergrupper. De ulike elementene vil vektlegges ulikt avhengig av den enkelte gruppers ståsted, spesifikke utfordringer og behov.

flere tjenester hos AS3 Executive

INDIVIDUELL LEDERUTVIKLING

Individuell lederutvikling - få en større forståelse av begrepet endringsledelse.

AS3 Executive kan og tilby skreddersydde individuelle programmer basert på fire moduler

  • Transisjoner
  • Motstand på endring
  • Dialog
  • Tydelig ledelse

 

 

møt vårt team

Hos AS3 Executive

as3 executive team