Topplederbloggen!

Leder for AS3 Executive Siw Elisabeth Seland

Siw har lang og omfattende toppledererfaring fra store norske og internasjonale konsern, primært i finansbransjen. Gjennomgående har fokuset vært på strategiarbeid, forretnings- og produktutvikling og salg/marked. Herunder følger også organisasjons- og lederutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis.

Hun har blant annet hatt ansvar for oppstart, utvikling og daglig drift av Storebrand Baltic i Vilnius med 350 ansatte. Samtidig som selskapet i Vilnius ble bygget opp, startet nedbemanningsprosesser ved hovedkontoret i Norge og datterselskapet i Sverige. Dette har gitt henne betydelig erfaring fra omstilling, endring og effektivisering. Storebrand Baltic er overtatt av Cognizant.

Siw har hatt stor suksess med å etablere effektive ledergrupper, og har utført planmessig coaching for utvikling av ledere. Resultatet av tett oppfølging av både unge og mer erfarne ledere i lederteamet førte til forståelse og aksept for hverandres styrker og svakheter – og ga økt lønnsomhet for virksomheten. Av personlige egenskaper kan fremheves evnen til å skape tillit, lytte, samarbeide og se strategiske muligheter. Det er sagt om Siw at hun er har god drive, stor gjennomføringsevne og opptrer profesjonelt i alle sammenhenger.

Siw Elisabeth Seland

Head of AS3 Executive

Mobil: 900 87 669

mail til Siw Seland
Siw Seland, leder for AS3 Executive
Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev