Topplederbloggen!

Seminar 20. Juni Hvorfor skal noen la seg lede av deg?

Hvorfor skal noen la seg lede av deg?

Fra mysterium til praksis

Lederskap handler mye om å være trygg på hvem du er, og ikke minst på hvem du ikke er. Dette er en helt nødvendig innsikt å ha for å kunne utøve stødig og tydelig lederskap.  Denne selvinnsikten er viktig for å få med andre på å nå strategiske mål.

Den formelle siden av lederrollen, den autoriteten du har i kraft av stillingen, er ikke lenger nok for å lykkes som leder i dag. Dagens krav til åpenhet og deling gjør det mer komplisert og utfordrende å være leder, men også mye mer interessant og utviklende. Ledelse er, i motsetning til styring og kontroll, en frivillighetsbasert prosess. For at noen skal kunne lede, må andre være villig til å følge. Hva skaper denne villigheten?

De fleste ledere er kompetente nok innenfor sine fagområder. Når det likevel går galt, med demotiverte og misfornøyde medarbeidere, skyldes det som regel mangel på bevissthet og refleksjon rundt hvordan lederskapet faktisk utøves, også kalt lederens blindsoner.

Dyktige medarbeidere ønsker å jobbe med dyktige ledere. Dyktige medarbeidere forlater bedrifter og ledere som ikke lever opp til deres forventninger. Rekruttering og opplæring av nye medarbeidere er kostbart, uten garanti for at det fører til kompetanseheving eller forbedringer.

Medarbeidernes misnøye med ledere går ofte på elementære forhold som: Leder ser meg ikke! Leder gir meg aldri tilbakemeldinger! Jeg opplever ikke å få anerkjennelse! Leder er utydelig. Leder kan ikke delegere. Leder er konfliktsky. Lederen er ikke en leder – og jeg ønsker ikke å følge.

Kjennetegn på vår tids ledelse er at fokus har dreid fra å gi ordre og kontrollere, til i større grad å være diskusjonspartner, inspirator og coach. Det handler mye om å få mennesker til å få lyst til å gjennomføre nødvendige oppgaver i forretningsstrategien. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å ta gode beslutninger.

Dine medarbeidere er dine muligheter og dine problemer. I dette frokostseminaret vil du som toppleder få innspill på hvordan du kan sørge for:

  • Å skape fremtidstro og energi i vanskelige tider
  • En felles forståelse av hvor vi skal, hva som kreves for å komme dit og samtidig styrke motivasjonen i organisasjonen
  • En tydelig kommunikasjon uten å ha alle svarene

Få dine medarbeidere til å ville gjøre sitt beste

Påmelding

For toppledere og direktører 20. juni 2017

Tid og sted

20. juni 2017, kl 0800 - 0930

Akersgata 1-5, Oslo

Vi serverer frokost og kaffe fra 0745. Seminaret starter 0800. 

Seminaret er forbeholdt toppledere og direktører. 

Foredragsholdere

Yngvar Sjoner

Head of Change Capacity i AS3 Transition

Yngvar har 22 års erfaring som organisasjonspsykolog, leder-/ organisasjonsutviklingskonsulent og senior HR-leder, hvorav 18 i internasjonal og flerkulturell sammenheng.

Gjennomgående har fokuset har vært på lederutvikling og organisasjonsutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis. 

Yngvar Sjoner endringsleder

Siw E. Seland

Head of AS3 Executive

Siw Elisabeth Seland er leder for AS3 Executive. Siw har lang og omfattende toppledererfaring fra store norske og internasjonale konsern, primært i finansbransjen. Gjennomgående har fokuset vært på strategiarbeid, forretnings- og produktutvikling og salg/marked.

Bilde av Siw Seland
Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev