Topplederbloggen

Career balanced scorecard Utvikling av toppledere i Vestas

Lederutvikling i Vestas

Å implementere strategier og skape gode resultater, krever høyst fokuserte og kvalifiserte ledere. De siste årene har vindmølleprodusenten Vestas vært gjennom mye turbulens – nå er de forbi det verste, og er klare for å fokusere på utvikling.

AS3 Executive i Danmark støttet Vestas i utviklingsprosessen, og leverte en veiledningsprosess som vi kaller for "Executive Balanced Scorecard" til topplederne i bedriften. Det er krevende å være toppleder i dag. Man skal levere gode resultater, ivareta de ansatte, følge opp strategiske mål og samtidig balansere jobb og fritid. Vi leverte "Executive Balanced Scorecard" til topplederne i Vestas, slik at de kan ta stilling til sin egen rolle i bedriften med tanke på egen karrierevei, motivasjon og ytelse på jobben.

43 år gamle Johnny Nyman Stephansen var en av deltakerne i dette programmet. Han er Senior Vice President for feltet Service Engineering i Vestas. Han var med gjennom de mest turbulente periodene i bedriften, og hadde behov for å snakke ut om sine egne utfordringer tilknyttet hans arbeidsoppgaver.

Gjennom programmet får han mulighet til å snakke med en egen Executive-rådgiver, som hjelper til med det han selv mente var den største utfordringen; balansen mellom arbeidslivet og tid med familien. Til tross for at Johnny har månedlige samtaler med sin overordnede, så har han behov for å finne ut av hva han egentlig ønsker selv.

Tidligere hadde Johnny vært ansvarlig for 500 ansatte. Nå er Vestas i en prosess med å omstrukturere hele selskapet, og hans arbeidssituasjon er derfor uavklart. Ved å ha en egen Executive-rådgiver fra AS3 Executive, får Johnny hjelp og støtte i prosessen, samt en ekstern sparringspartner som kan hjelpe han videre i karrieren - uansett hvor han ender opp.

Dette la vi særlig vekt på i vårt lederutviklingsarbeid med Vestas:

  • Ledere må selv være i balanse for å yte best mulig på jobben
  • Avbalanserte ledere disponerer energien sin bedre
  • For å finne balanse, er en leder avhengig av å vite hva han skal fokusere på, både på jobb og hjemme
  • Det er sunt å ta et steg tilbake for å få oversikt over egen karriere og egne målsettinger

 

hva kan AS3 executive gjøre for meg?
«Ikke gi meg ansvar for et felt jeg ikke har kompetanse til å jobbe med." Johnny Nyman Stephansen, SVP Executive Engineering, Vestas