Faglig inspirasjon for toppledere

AS3 Executive rådgivere og coacher

- et team med mye erfaring!

Geir Erik Lian

Executive rådgiver og coach

Geir Erik er utdannet ingeniør og har lang og omfattende erfaring fra omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling og lederutvikling i både større og mindre organisasjoner. Erfaringsgrunnlaget kommer fra nesten fire tiår i IT-bransjen, hvor han har innehatt topplederstillinger og styreverv i flere anerkjente virksomheter, både i og utenfor Norge.

Geir Erik er opptatt av å få frem potensialet i enkeltindividet, sette sammen sterke team og gjennom verdibasert ledelse, oppnå solide resultater. Han er direkte og tydelig i sin kommunikasjon, og liker å utfordre den enkelte til å se nye muligheter. Geir Erik blir oppfattet som trygg og reflektert i krevende prosesser.

geir erik lian på linkedin

Anita Sundby

Executive rådgiver

Anita Sundby har 30 års erfaring fra ledende posisjoner i Nordiske og internasjonale virksomheter. Som toppleder har hun utviklet medarbeidere og forretningsområder, etablert nye markeder og bidratt til lønnsom vekst.

Hun har et brennende engasjement for mennesker, med en unik tilnærming og tilstedeværelse. Hun er opptatt av å gi andre ledere nye perspektiver og er ærlig og konkret i sin kommunikasjon.

Anita er utdannet siviløkonom med tilleggsstudier i psykologi og pedagogikk. 

Anita Sundby på linkedin

Terje Buraas

Executive rådgiver

Terje har en sterk tro på at ledere som er trygge på seg selv, og bevisste på sine styrker og svakheter kan flytte fjell. Det å gjøre ledere mer bevisste på å forvalte sine egenskaper gir resultater over tid. Han tror at gjennom å bistå ledere til å «å være nysgjerrige», «trene på sine oppgaver» samt «utfordre seg selv» så kan man skape entusiasme og fantastiske resultater.

Han har ledet store og små selskaper i et av landets største konsern, har sittet i styrer i flere selskaper og bransjeorganisasjoner. Han brenner for å dele sine erfaringer fra å ha ledet store selskaper med mange ledernivåer, små salgsavdelinger, store fagavdelinger, en franchisekjede eller fra bransjeorganisasjoner. Mange års erfaring med aktivt arbeid i media er også nyttig når man skal bistå andre dyktige ledere i deres utvikling.

Gjennom flere år som leder innen eiendomsmegling har han sett hva entusiasme, god historiefortelling, planmessig arbeid, ufravikelig fokus på kvalitet, og riktig sammensatte team har gitt av resultater. Ved å trykke på de rette knappene ser man personer utvikle seg til å bli fantastiske ledere med eventyrlige resultater.

terje Linkedin

Gro P. Hvammen

Executive rådgiver

Gro har over 20 års erfaring fra finansbransjen bla i DNB, SEB og Næringsbanken, og har hatt stillinger som interim CEO, banksjef og kundeansvarlig
Gro har erfaring fra både toppledergrupper og prosjektledelse, og har jobbet mye ut i kundeaksen i storkundemarkedet. Kombinasjonen av å jobbe analytisk og relasjonelt, har vært viktig for god resultatoppnåelse mot store kunder.

Gro har erfaring fra rekrutteringsbransjen, og har gjennom en årrekke hatt styrejobber – både i børsnoterte selskap og startups.

Gro er opptatt av å bidra til at andre skal kunne utnytte sitt potensiale og oppleve en god balanse i livet. Med dette som bakteppe har hun opparbeidet betydelig erfaring innenfor coaching, lederutvikling, rekruttering og HR. En god samtalepartner kan være avgjørende når man står ovenfor uventede situasjoner eller skal treffe viktige valg. Det er viktig å lytte og støtte, og samtidig utfordre til kreativitet, handling og fremdrift.

Gro er utdannet siviløkonom med AFA studier. Hun har gjennomført kurs og utdannelser innenfor kommunikasjon og ledelse, mestringsmedisin og er utdannet meditasjonslærer. Hun er sertifisert på personprofilverktøy.

Gro Linkedin

Erik Vaag

Executive rådgiver

Erik har flere tiår med ledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper, hvor over ti år er fra toppledergrupper. Han har hatt flere styreverv, ledet ett av Nordens større outsourcing selskaper, og har lang operasjonell og strategisk HR erfaring. Erik har også vært rådgiver i et av Norges ledende Executive Search firma. Han har sin utdannelse innen økonomi med fordypning innen organisasjon og ledelse. 

Han har sin kjernekompetanse er innen endring og omstillingsledelse, og har gjennom sin karriere arbeidet tett med både enkeltindivider og grupper i krevende omstillingsprosesser. Erik er mulighetsorientert og ansees som en tillitsvekkende og trygg sparringspartner som både lytter og utfordrer.   

erik vaag på linkedin

Tone Bjærum

Executive rådgiver

Tone er utdannet siviløkonom fra NHH, og har jobbet som leder i det private næringslivet både nasjonalt og internasjonalt i nærmere 20 år. Hennes interesse for ledelse førte til en Executive Master fra BI i lederutvikling, en omfattende internasjonal coachingutdannelse og eget karriereskift. Hun har siden 2010 brukt sin erfaring og kompetanse til å bistå andre ledere gjennom lederutviklingsprogram på organisasjon-, gruppe og individnivå.

Tone har høy kompetanse på endringsledelse og fungerer som en støttespiller og sparringspartner for mange ledere. Hun har spesielt jobbet med lederskifter, hvor gode grep kan gjøre at ledere kommer raskere opp i fart for å prestere effektivt i sin nye rolle.

Tone har sterk tro på at trygge og kompetente ledere er viktige for å skape bærekraftige arbeidsplasser, og at ledelse kan læres. Hun har samtidig forståelse for at det er komplisert, om enn umulig, å leve opp til alle forventninger som ledere kan møte i sin hverdag. Gjennom samtaler skapes en god ramme for refleksjon og læring til å utforske situasjoner, dilemmaer og handlingsalternativer i lederhverdagen. Med engasjement og positiv nysgjerrighet åpnes det opp for å se flere perspektiver, som kan gi et grunnlag for å ta mer bevisste valg. Det jobbes styrkebasert og virkelighetsnært.

Tone bjærum på linkedin

Tore Næss

Regionsansvarlig Bergen, executive rådgiver og coach

Tore er en erfaren leder, lederutvikler, og coach. Etter noen år i helsevesenet, og mere enn 20 år i næringslivet, og de fleste av disse som leder, blant annet for Spesialistsenter for leder- og teamutvikling i tidligere Statoil, knyttet Tore seg til AS3 Transition i 2015. 

Han coacher i dag næringslivsledere på ulike nivå, og vi ser at kandidatene ofte bruker Tore som rådgiver og lederutvikler i sine organisasjoner. 

Tematisk brukes Tore som coach både i forbindelse med krevende situasjoner på individnivå, til tema som omhandler endring og forretningsutvikling.

Tore har den formelle coachutdanningen gjennom AS3. Han er også sertifisert Transition Management rådgiver. 

Tore er utdannet ingeniør og spesial sykepleier, psykiatri.

Tore næss på LInkedIn

Einar Wergeland-Jenssen

Daglig leder i AS3 Norge og executive rådgiver

Einar har over 20 års erfaring innen organisasjons- og lederutvikling som konsulent, ledertrener og leder. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Med et brennende engasjement for god ledelse er han overbevist om at det bidrar til gode prestasjoner, resultater og arbeidsglede over tid. 

Einar Wergeland-Jenssen på linkedin

Bjørn Solend

Executive rådgiver

Bjørn startet AS3 i Norge i 2002. Han har solid erfaring med å coache toppledere både i utvikling i egen jobb og som rådgiver for ledere i det å skaffe seg ny toppleder. Fokus på executive i alle år har vært å møte lederne der de er, høre på deres ønsker og ambisjoner, og sammen lage en plan mot neste mål.

I tillegg til individuell executive coaching, arbeider Bjørn med ledertrening og rådgir virksomheter i store endringsprosesser. Han har en spesielt interesse i å være med i det digitale skifte.

Bjørn Solend på linkedin

Rachel Wilson Rugelsjøen

Executive rådgiver

Rachel er lidenskapelig opptatt av å hjelpe ledere med å oppnå sitt fulle potensial og utvikle seg både personlig og profesjonelt. Med en dyp forståelse for lederskap og organisasjonsdynamikk, jobber Rachel tett med enkeltpersoner og team for å identifisere styrker, utfordringer og muligheter. 

Gjennom sin omfattende erfaring og kunnskap innen coaching og lederskapsutvikling, tilbyr Rachel skreddersydde strategier og verktøy som støtter ledere i å ta avgjørende steg fremover. Rachel er en ledercoach med fokus på å ta deg til neste nivå. Hun inspirerer og motiverer andre til å tenke nytt og utforske innovative løsninger. 

Rachel bygger sterke relasjoner med kundene sine og skaper et trygt og støttende miljø der de kan utforske sine ambisjoner og mål. Hun er kjent for sin empati, lytteferdigheter og evne til å skape tillit. 

Med en holistisk tilnærming og et fokus på kontinuerlig læring og vekst, veileder Rachel sine klienter gjennom utfordringer og hjelper dem med å utvikle seg som ledere. Hun er dedikert til å støtte kandidater til å oppnå de resultater de ønsker seg.  

Rachel har over 20 års internasjonal erfaring som HR leder og har sittet i diverse ledergrupper som rådgiver og ledelsesstøtte i 16 år. Hun har en mastergrad i HR, bachelorgrad i psykologi og er etterutdannet i arbeidsrett.

Rachel Wilson på linkedin

Kari Mette Toverud

Executive rådgiver og leder AS3 Executive

Kari Mette har 25 års erfaring fra toppledergrupper – gjennom ulike jobber som HR, markeds- og kommunikasjonsdirektør. Hun har kombinert lederroller med styreverv, og har lang styreerfaring i alt fra børsnoterte selskap til startups.

Kari Mette har gjennom sin tid som HR direktør fått god erfaring i rådgiverrollen, enten det har vært egne lederkollegaer, eller som mentor og ekstern rådgiver i styrerollen. Hun har selv hatt rådgiver og er tydelig på at sparringen har vært viktig for resultatoppnåelse – enten det har vært forretningsorientert eller personlig utvikling. Som tidligere idrettsutøver, har hun stor forståelse og erfaring i hvordan godt samspill skaper gode resultater.

Kari Mette har en master i business and marketing samt studier i sosiologi, er sertifisert i bla ulike personprofilverktøy og Gestaltcoaching.

kari mette linkedin

Book et møte

med AS3 Executive

Om AS3 Executive

Les mer om AS3 Executive og AS3 konsernet

Om AS3 Executive