Topplederbloggen!

AS3 Executive rådgivere og coacher

- et team med mye erfaring!

bilde av Bjørn Solend

Bjørn Solend

Executive rådgiver

Bjørn startet AS3 i Norge i 2002. Han har solid erfaring med å coache toppledere både i utvikling i egen jobb og som rådgiver for ledere i det å skaffe seg ny toppleder. Fokus på executive i alle år har vært å møte lederne der de er, høre på deres ønsker og ambisjoner, og sammen lage en plan mot neste mål.

I tillegg til individuell executive coaching, arbeider Bjørn med ledertrening og rådgir virksomheter i store endringsprosesser. Han har en spesielt interesse i å være med i det digitale skifte.

Bjørn Solend på linkedin
bilde av torgeir jacobsen, rådgiver i as3 transition.

Torgeir Jacobsen

Executive rådgiver og coach

Torgeir er utdannet innen økonomi, organisasjon og ledelse på BI. Han har Nordisk ledererfaring fra forsikringsbransjen, samt fra to oppstartsfirma. Han har jobbet med lederutvikling på alle nivå de seneste 12 år.

Torgeir er glødene opptatt av hvordan hjernen vår virker, i forbindelse med beslutninger, endringsprosesser og ikke minst læring. Dette går også på hvordan vi kan utnytte ny kunnskap om hjernens funksjoner, til å påvirke andres beslutninger.

Torgeir er utpreget analytisk og strategisk. Han er kjent for å være direkte i sin kommunikasjon og sine tilbakemeldinger. Torgeir oppfattes av mange, som en god og kreativ samtalepartner i vanskelige prosesser.

Torgeir jacobsen på linkedin

Helge Strømnes

Executive rådgiver og coach

Helge er utdannet ingeniør, bedriftsøkonom og coach, med over 35 års erfaring fra IT-bransjen. Han har hatt ledende posisjoner i flere profilerte IT-selskaper, primært innenfor operativ salgs- og markedsledelse. Erfaringsgrunnlaget omfatter blant annet stillinger som avdelingsleder/direktør, salgssjef, salgsdirektør og CEO. De siste 13 årene har han i hovedsak arbeidet med rekruttering, utvikling og salg av seniorkonsulenter i Exense, Inmeta, eWork Norge og Webstep.

Helge har bred erfaring fra omfattende salgsprosesser og leveranser til større virksomheter i både privat og offentlig sektor, som har medført meget gode forretningsmessige resultater. I tillegg har han allsidig erfaring fra flere strukturelle prosesser med organisering, omstilling samt forretnings- og konseptutvikling.

Med coach-utdannelse fra Erickson Coaching (ICF-sertifisering) og AS3s Transition Coaching på Practitioner nivå (EMCC sertifisering) er Helge særlig opptatt av den enkeltes potensiale, muligheter og ønsker - og har hjulpet flere ledere på veien til ny jobb.

Helge Strømnes på LinkedIn
Mikael Hole

Mikael Hole

Executive rådgiver og coach

Mikael har bred erfaring med utvikling av mennesker i næringslivet og i offentlig sektor. Fokus har hele tiden vært å bevisstgjøre på, og utnytte potensiale hos enkeltindividet eller gruppen gjennom å stille spørsmål, utfordre, gi tilbakemeldinger og by på innsikt.

Mikael har bekledd lederstillinger i næringslivet og i Forsvaret, bl a som daglig leder i Mercuri International og som studieleder ved Forsvarets stabsskole. Han er sertifisert coach på practitioner nivå, utdannet ved Luftkrigsskolen og Forsvarets stabsskole og har en fordypning i endringsprosesser.

Mikael Hole på LinkedIn

Signe Haver

Executive rådgiver og coach

Signe har lang og omfattende erfaring innen ledelse og utviklingsprosesser. Hennes kunnskaper er hentet både fra næringslivet, det offentlige og miljøer som idrett og kultur. Som rådgiver inn mot organisasjoner har  hun arbeidet rettet mot endringer.

Både endringsledelse og personlig omstilling og utvikling. Prosess støtte og rådgivning i nedbemanning og omstillingsprosesser på individ- og organisasjonsnivå er et sentralt kompetanseområde.Dybdekompetansen er særlig rettet mot mennesket og å se dets potensiale.  Med fokus på individets særegne talenter og suksesskriterier, samt trygghet i det relasjonelle; gir henne anledning til å utfordre og støtte.

Signe er sertifisert Transition Coach på øverste nivå.

Signe Haver på LinkedIn

Einar Wergeland-Jenssen

Daglig leder i AS3 Norge og executive rådgiver

Einar har over 20 års erfaring innen organisasjons- og lederutvikling som konsulent, ledertrener og leder. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Med et brennende engasjement for god ledelse er han overbevist om at det bidrar til gode prestasjoner, resultater og arbeidsglede over tid. 

Einar Wergeland-Jenssen på linkedin

Geir Erik Lian

Executive rådgiver og coach

Geir Erik er utdannet ingeniør og har lang og omfattende erfaring fra omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling og lederutvikling i både større og mindre organisasjoner. Erfaringsgrunnlaget kommer fra nesten fire tiår i IT-bransjen, hvor han har innehatt topplederstillinger og styreverv i flere anerkjente virksomheter, både i og utenfor Norge.

Geir Erik er opptatt av å få frem potensialet i enkeltindividet, sette sammen sterke team og gjennom verdibasert ledelse, oppnå solide resultater. Han er direkte og tydelig i sin kommunikasjon, og liker å utfordre den enkelte til å se nye muligheter. Geir Erik blir oppfattet som trygg og reflektert i krevende prosesser.

geir erik lian på linkedin

Tore Næss

Regionsansvarlig Bergen, executive rådgiver og coach

Tore er en erfaren leder, lederutvikler, og coach. Etter noen år i helsevesenet, og mere enn 20 år i næringslivet, og de fleste av disse som leder, blant annet for Spesialistsenter for leder- og teamutvikling i tidligere Statoil, knyttet Tore seg til AS3 Transition i 2015. 

Han coacher i dag næringslivsledere på ulike nivå, og vi ser at kandidatene ofte bruker Tore som rådgiver og lederutvikler i sine organisasjoner. 

Tematisk brukes Tore som coach både i forbindelse med krevende situasjoner på individnivå, til tema som omhandler endring og forretningsutvikling.

Tore har den formelle coachutdanningen gjennom AS3. Han er også sertifisert Transition Management rådgiver. 

Tore er utdannet ingeniør og spesial sykepleier, psykiatri.

Tore næss på LInkedIn
Karriererådgiver Turid Odette Aasen

Turid Odette Aasen 

Regionsansvarlig Stavanger, Executive rådgiver og coach

 

Turid odette aasen på Linkedin

Book et møte

med AS3 Executive

Om AS3 Executive

Les mer om AS3 Executive og AS3 konsernet

Om AS3 Executive
Book et møte med AS3 Executive

Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg.