Topplederbloggen!

AS3 Executive rådgivere og coacher

- et team med mye erfaring!

Geir Erik Lian

Executive rådgiver og coach

Geir Erik er utdannet ingeniør og har lang og omfattende erfaring fra omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling og lederutvikling i både større og mindre organisasjoner. Erfaringsgrunnlaget kommer fra nesten fire tiår i IT-bransjen, hvor han har innehatt topplederstillinger og styreverv i flere anerkjente virksomheter, både i og utenfor Norge.

Geir Erik er opptatt av å få frem potensialet i enkeltindividet, sette sammen sterke team og gjennom verdibasert ledelse, oppnå solide resultater. Han er direkte og tydelig i sin kommunikasjon, og liker å utfordre den enkelte til å se nye muligheter. Geir Erik blir oppfattet som trygg og reflektert i krevende prosesser.

geir erik lian på linkedin

Erik Vaag

Executive rådgiver

Erik har flere tiår med ledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper, hvor over ti år er fra toppledergrupper. Han har hatt flere styreverv, ledet ett av Nordens større outsourcing selskaper, og har lang operasjonell og strategisk HR erfaring. Erik har også vært rådgiver i et av Norges ledende Executive Search firma. Han har sin utdannelse innen økonomi med fordypning innen organisasjon og ledelse. 

Han har sin kjernekompetanse er innen endring og omstillingsledelse, og har gjennom sin karriere arbeidet tett med både enkeltindivider og grupper i krevende omstillingsprosesser. Erik er mulighetsorientert og ansees som en tillitsvekkende og trygg sparringspartner som både lytter og utfordrer.   

erik vaag på linkedin

Einar Wergeland-Jenssen

Daglig leder i AS3 Norge og executive rådgiver

Einar har over 20 års erfaring innen organisasjons- og lederutvikling som konsulent, ledertrener og leder. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Med et brennende engasjement for god ledelse er han overbevist om at det bidrar til gode prestasjoner, resultater og arbeidsglede over tid. 

Einar Wergeland-Jenssen på linkedin

Bjørn Solend

Executive rådgiver

Bjørn startet AS3 i Norge i 2002. Han har solid erfaring med å coache toppledere både i utvikling i egen jobb og som rådgiver for ledere i det å skaffe seg ny toppleder. Fokus på executive i alle år har vært å møte lederne der de er, høre på deres ønsker og ambisjoner, og sammen lage en plan mot neste mål.

I tillegg til individuell executive coaching, arbeider Bjørn med ledertrening og rådgir virksomheter i store endringsprosesser. Han har en spesielt interesse i å være med i det digitale skifte.

Bjørn Solend på linkedin

Helge Strømnes

Executive rådgiver og coach

Helge er utdannet ingeniør, bedriftsøkonom og coach, med over 40 års erfaring fra IT-bransjen. Han har hatt ledende posisjoner i flere profilerte IT-selskaper, primært innenfor operativ salgs- og markedsledelse. Erfaringsgrunnlaget omfatter blant annet stillinger som avdelingsleder/direktør, salgssjef, salgsdirektør og CEO. De siste 15 årene har han i hovedsak arbeidet med rekruttering, utvikling og salg av seniorkonsulenter i Exense, Inmeta, eWork Norge og Webstep.

Helge har bred erfaring fra omfattende salgsprosesser og leveranser til større virksomheter i både privat og offentlig sektor, som har medført meget gode forretningsmessige resultater. I tillegg har han allsidig erfaring fra flere strukturelle prosesser med organisering, omstilling samt forretnings- og konseptutvikling.

Med coach-utdannelse fra Erickson Coaching (ICF-sertifisering) og AS3s Transition Coaching på Senior Practitioner nivå (EMCC sertifisering) er Helge særlig opptatt av den enkeltes potensiale, muligheter og ønsker - og har hjulpet flere ledere på veien til ny jobb.

Helge Strømnes på LinkedIn

Tore Næss

Regionsansvarlig Bergen, executive rådgiver og coach

Tore er en erfaren leder, lederutvikler, og coach. Etter noen år i helsevesenet, og mere enn 20 år i næringslivet, og de fleste av disse som leder, blant annet for Spesialistsenter for leder- og teamutvikling i tidligere Statoil, knyttet Tore seg til AS3 Transition i 2015. 

Han coacher i dag næringslivsledere på ulike nivå, og vi ser at kandidatene ofte bruker Tore som rådgiver og lederutvikler i sine organisasjoner. 

Tematisk brukes Tore som coach både i forbindelse med krevende situasjoner på individnivå, til tema som omhandler endring og forretningsutvikling.

Tore har den formelle coachutdanningen gjennom AS3. Han er også sertifisert Transition Management rådgiver. 

Tore er utdannet ingeniør og spesial sykepleier, psykiatri.

Tore næss på LInkedIn

Mikael Hole

Executive rådgiver og coach

Mikael har bred erfaring med utvikling av mennesker i næringslivet og i offentlig sektor. Fokus har hele tiden vært å bevisstgjøre på, og utnytte potensiale hos enkeltindividet eller gruppen gjennom å stille spørsmål, utfordre, gi tilbakemeldinger og by på innsikt.

Mikael har bekledd lederstillinger i næringslivet og i Forsvaret, bl a som daglig leder i Mercuri International og som studieleder ved Forsvarets stabsskole. Han er sertifisert coach på practitioner nivå, utdannet ved Luftkrigsskolen og Forsvarets stabsskole og har en fordypning i endringsprosesser.

Mikael Hole på LinkedIn

Book et møte

med AS3 Executive

Om AS3 Executive

Les mer om AS3 Executive og AS3 konsernet
Om AS3 Executive