Topplederbloggen!

AS3 Executive rådgivere og coacher

- et team med mye erfaring!

Einar Wergeland-Jenssen

Head of AS3 Executive

Einar har over 20 års erfaring innen organisasjons- og lederutvikling som konsulent, ledertrener og leder. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Med et brennende engasjement for god ledelse er han overbevist om at det bidrar til gode prestasjoner, resultater og arbeidsglede over tid. 

Einar Wergeland-Jenssen på linkedin
Bilde av rådgiver Bjørn Delbæk

Bjørn Delbæk

Executive rådgiver

Bjørn har lang ledererfaring som HR direktør fra flere selskap og bred kompetanse innen HR området.

  • Operativ erfaring med ledelse av store omstillingsprosesser. Spisskompetanse innen strategisk HR, arbeidsgiverspørsmål, lederutvikling og omstilling. Omfattende forhandlingserfaring fra ulike sektorer og solid kompetanse innen arbeidsrett. Næringslivserfaring fra konsern som Orkla, Carlsberg og Arcus ASA og medlem av toppledergrupper i flere år.

Han har mer enn 8 års erfaring som konsulent/rådgiver med dybdekunnskap innen ledelse, endringsledelse, executive outplacement og HR.

Utdannelse på masternivå innen ledelse, endringsledelse og HR samt offisersutdannelse.

Bjørn evner å tenke strategisk og helhetlig, har en åpen stil, er løsningsorientert og har god forretnings forståelse og formidlingsevne

Bjørn Delbæk på LinkedIn

Helge Strømnes

Executive rådgiver og coach

Helge er utdannet ingeniør, bedriftsøkonom og coach, med over 35 års erfaring fra IT-bransjen.

Han har hatt ledende posisjoner i flere profilerte IT-selskaper, primært innenfor operativ salgs- og markedsledelse. Erfaringsgrunnlaget omfatter blant annet stillinger som avdelingsleder/direktør, salgssjef, salgsdirektør og CEO. De siste 13 årene har han i hovedsak arbeidet med rekruttering, utvikling og salg av seniorkonsulenter i Exense, Inmeta, eWork Norge og Webstep.

Helge har bred erfaring fra omfattende salgsprosesser og leveranser til større virksomheter i både privat og offentlig sektor, som har medført meget gode forretningsmessige resultater. I tillegg har han allsidig erfaring fra flere strukturelle prosesser med organisering, omstilling samt forretnings- og konseptutvikling.

Med coach-utdannelse fra Erickson Coaching i 2007 (ICF-sertifisering) og AS3s Transition Coaching på Practitioner nivå (EMCC sertifisering) i 2017 er Helge særlig opptatt av den enkeltes potensiale, muligheter og ønsker - og har hjulpet flere ledere på veien til ny jobb.

Helge Strømnes på LinkedIn
Executive Rådgiver i AS3 Marianne Meidell

Marianne Meidell

Executive coach

Marianne har mer enn 25 års bakgrunn i det private næringsliv og ledererfaring i både internasjonale selskaper og gründervirksomhet. Med en hotellmanagement utdannelse fra Sveits gikk veien inn i databransjen hvor hun var ansvarlig for å innføre datamaskiner mange store nordiske hoteller. Etter hvert var hun medgründer i sportsklærne til Bjørn Dæhlie og deretter noen år med oppbygging av reiselivsdestinasjoner i Afrika, Svalbard, India og Russland.

Gjennom egne erfaringer ved oppkjøp/fusjoner og endringsprosesser ble hun nysgjerrig på coaching som verktøy i slike prosesser. Hva skal til for at endringer faktisk lykkes både på det økonomisk og personlige planet?

Hun har arbeidet som Executive Coach siden 2005 og benytter coachingens verktøy og tankesett i implementeringen av organisatoriske og ledelsesmessige endringer, fasilitering av strategiprosesser, ledergruppe coaching og individuell ledercoaching og executive outplacement. 

Marianne Meidell på LinkedIn
Mikael Hole

Mikael Hole

Executive rådgiver

Mikael har bred erfaring med utvikling av mennesker i næringslivet og i offentlig sektor. Fokus har hele tiden vært å bevisstgjøre på, og utnytte potensiale hos enkeltindividet eller gruppen gjennom å stille spørsmål, utfordre, gi tilbakemeldinger og by på innsikt.

Mikael har bekledd lederstillinger i næringslivet og i Forsvaret, bl a som daglig leder i Mercuri International og som studieleder ved Forsvarets stabsskole. Han er sertifisert coach på practitioner nivå, utdannet ved Luftkrigsskolen og Forsvarets stabsskole og har en fordypning i endringsprosesser.

Mikael Hole på LinkedIn
Executive rådgiver Niels G. Pettersen

Niels G. Pettersen

Executive Rådgiver

Niels har lang erfaring som toppleder i norsk næringsliv. Han har også flere års erfaring som rekrutterings- og karrierespesialist. Han er utdannet Siviløkonom/MBA.

Niels har vært administrerende direktør i flere kjente selskaper primært fra næringsmiddel og FMCG bransjen. Han har jobbet mye med omstillinger, restruktureringer, nedbemanninger og lønnsomhetsforbedringer med svært gode resultater. Han har også jobbet mye med strategiske utfordringer både på et konseptuelt og operativt nivå. 

Niels G. Pettersen på LinkedIN
executive rådgiver signe haver

Signe Haver

Executive rådgiver og coach

Signe har lang og omfattende erfaring innen ledelse og utviklingsprosesser. Hennes kunnskaper er hentet både fra næringslivet, det offentlige og miljøer som idrett og kultur. Som rådgiver inn mot organisasjoner har  hun arbeidet rettet mot endringer.

Både endringsledelse og personlig omstilling og utvikling. Prosess støtte og rådgivning i nedbemanning og omstillingsprosesser på individ- og organisasjonsnivå er et sentralt kompetanseområde.Dybdekompetansen er særlig rettet mot mennesket og å se dets potensiale.  Med fokus på individets særegne talenter og suksesskriterier, samt trygghet i det relasjonelle; gir henne anledning til å utfordre og støtte.

Signe er sertifisert Transition Coach på øverste nivå.

Signe Haver på LinkedIn
Rådgiver Sissel Brune Henriksen

Sissel Brune Henriksen

Executive rådgiver og coach

Sissel har utdannelse fra Institut des etudes Politiques (Paris) i Statsvitenskap, engelsk og fransk fra UIO,

Hun har over 20 års erfaring fra forlagsbransjen i to av de største forlagene i Norge (Universitetsforlaget og Aschehoug) som leder innen salg og markedsføring. Hun har drevet eget selskap i 10 år innen konsulentvirksomhet.

Hun er sertifisert i alle AS3s produkter og har vært tilknyttet AS3 siden de etablerte seg i Norge i 2002.

I denne perioden har hun ledet flere prosjekter og vært mye brukt som rådgiver, mentor og coach.

Hun er sertifisert som Senior Practitioner Transition Coach  med EMCC akkreditering.

Sissel Brune Henriksen på LinkedIn

Torgeir Jacobsen

Executive rådgiver

Torgeir har Nordisk ledererfaring fra forsikringsbransjen, samt fra to oppstartsfirma. Han har jobbet med lederutvikling på alle nivå de seneste 12 år.

Torgeir er glødene opptatt av hvordan hjernen vår virker, i forbindelse med beslutninger, endringsprosesser og ikke minst læring. Dette går også på hvordan vi kan utnytte ny kunnskap om hjernens funksjoner, til å påvirke andres beslutninger.

Han er utdannet innen økonomi, organisasjon og ledelse på BI.

Torgeir er utpreget analytisk og strategisk. Han er kjent for å være direkte i sin kommunikasjon og sine tilbakemeldinger. Torgeir oppfattes av mange, som en god og kreativ samtalepartner i vanskelige prosesser.

Torgeir jacobsen på linkedin

Administrasjon

Monica Lærum Svegård

Monica Lærum Svegård

Fagansvarlig coaching i AS3 Transition & AS3 Executive.

Monica har en Master of Science i Security Studies fra University College London, og har en internasjonal bakgrunn fra både studier på UiO og utenlandsopphold.

Hun har gjennomgående vært opptatt av samarbeid, organisasjoner, konfliktløsning og gruppedynamikk i en internasjonal kontekst, og brenner for hvordan kommunikasjon og dialog skaper grobunn for verdiskapning.

Monica er sertifisert Transition Coach Practitioner, foreleser i coachende ledelse og sertifiserer ledere og HR på AS3 sin Transition Coach utdannelse for BtB-markedet.

Monica Lærum svegård på linkedin

Kontakt oss

Send oss en forespørsel og vi kontakter deg snarest

Om AS3 Executive

Les mer om AS3 Executive og AS3 konsernet

Om AS3 Executive
Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev