Topplederbloggen

Styreverv Overveier du en styrekarriere?

-skrevet av Bjørn Solend

Mange bedriftsledere og toppsjefer når et punkt i karrieren hvor de får lyst til å engasjere seg i styrearbeid. Her kan du lese fire innspill på hva en styrekarriere krever.

La det være sagt først som sist: En styrekarriere er ikke en lukrativ retrettposisjon som følger automatisk etter mange år i direktørstolen. En styrekarriere krever ekte engasjement, og det er aldri for tidlig å begynne med forberedelsene.

Som rådgiver for oppsagte direktører møter jeg ofte forventningen om at neste steg skal være en styrekarriere på fulltid.

Forventningen er som regel underbygget med gode intensjoner, vektige argumenter og flotte CVer, men sjeldent med reell kunnskap om hva styrearbeidet egentlig krever og innebærer.

Derfor har jeg her samlet det jeg mener er de primære rådene og tipsene for en styrekarriere – uansett om du er ny i styrefaget, godt i gang eller har masser av erfaring.

Honoraret må ikke være primær driver

Hvis du forestiller deg at du vil ha en styrekarriere på fulltid, og du samtidig ønsker å opprettholde det som tilsvarer en direktørlønn, bør du være forberedt på at det må flere styreverv til.

Et styreverv krever som regel at du deltar på minimum ett månedlig møte og at du løser oppgaver for virksomheten i tiden mellom disse møtene. I små og mellomstore virksomheter ligger styrehonoraret ofte på mellom 50.000-75.000 kroner i året.

Selvfølgelig har man de store børsnoterte selskapene som betaler vesentlig mer, men de er både få og stiller høye krav til kompetanse og erfaring.

Du blir valgt ut på bakgrunn av din kompetanse

De hurtige endringene som skjer i næringslivet nå for tiden avspeiler seg i måten styrer settes sammen på. For eksempel skaper økt globalisering, digitalisering og teknologisk utvikling behov for ny kompetanse i styrelokalene.

Videre er det visse grunnleggende kunnskaper som ethvert styremedlem bør ha; herunder regler og ansvar, jus og økonomi, men viktigst av alt er dokumenterte resultater fra en relevant stilling som leder eller fagperson.

Så for å komme i gang, bør du gjøre deg bevisst på hvilke særlig faglige kompetanser du besitter som kan skape verdi for virksomheten. Strategiske og ledelsesmessige kompetanser er som regel det absolutte minimum.

Deretter kommer spesielle ferdigheter som kan tilføre verdi innenfor en bestemt bransje og de utfordringer som preger den spesifikke organisasjonen.

Utover dette bør du sette deg inn i jussen, økonomien og ansvaret. Her finnes det både konferanser og et antall mulige programmer for styreutdannelse som vil gi deg ytterligere kunnskap.

Nettverk er den korteste veien til styreverv

Det er mange styrer i norsk næringsliv i både nystartede så vel som mindre og mellomstore virksomheter. Til gjengjeld er det nesten umulig å vite når og for hvem døren til styrelokalet blir åpnet.

Ofte utlyses ikke stillingene fordi posisjonene – på lik linje med de fleste topposisjoner for øvrig – blir tilbudt via nettverk. Derfor er det viktig at du aktiverer nettverket ditt, styrker LinkedIn-profilen din og tydeliggjør hvilken kompetanse du kan bidra med i et potensielt styre. Vis med andre ord hva du vil og hva du kan. 

Start grovarbeidet nå

Uansett om du ønsker å kaste deg ut i styrearbeidet nå eller senere, kan du godt begynne forberedelsene. Sett deg inn i hva vervet krever. Finn ut av hva du vil, og hva du kan og vil bidra med. Hvilke virksomheter går du etter? Hva er motivasjonen din? Finn ut av hvilke ferdigheter du eventuelt mangler og trenger å oppdatere deg på. Gå ut i nettverket ditt og undersøk mulighetene dine. 

Coaching for toppledere
Bjørn Solend

Partner i AS3 Executive

bjørn solend på linkedin