Topplederbloggen

hvordan planlegger Toppledere karrieren?

-Skrevet av Bjørn Solend, leder i AS3 Executive

AS3 har intervjuet 300 toppledere i Skandinavia og avdekket noen av utfordringene de står overfor i sin karriere. Med utgangspunkt i disse intervjuene har jeg skrevet et innlegg med mål om å skape interesse og debatt om utfordringene toppledere står overfor når det gjelder deres egen karriere og karrierevalg. 

Som toppleder må du i dag evne å håndtere en dynamikk knyttet til endringer og utfordringer i egen karriere pga:

 • Mindre stabilitet og flere utfordringer
 • Hyppigere jobbskifte
 • Økende krav og fokus på resultater
 • Krav om et bredere spekter av personlig og profesjonell kompetanse
 • Mer involvering fra styret
 • Evnen til å skape balanse mellom jobb og fritid
 • Slik hjelper AS3 Executive toppledere videre i sin karriere

Endringer i en toppleders karrierevei

Tidligere var en toppleders karriere lineær, en linje som beveget seg gradvis oppover, uten spesielle avvik. De fleste visste hva neste steg i karrieren ville bli. I dag derimot, ser vi at en toppleders karriere er mer uforutsigbar. Man tar pauser i karrieren, man velger alternative jobbyrker, tidligere avgang eller en alternativ seniorkarriere. 

Mange mener at denne uforutsigbarheten er en positiv del av jobben som toppleder, mens andre mener at større karriereendringer kan være anstrengende. Oppsigelser, nedbemanning eller tvunget avgang kan føre til mer psykisk stress og er en meget krevende faktor for en toppleders privatliv.

Mange toppledere har ingen alternativ karriereplan. Enda færre har lagt spesifikke planer for hva som vil skje når deres karriere plutselig tar en uventet vending. Likevel mener flere at de kunne gjort det bedre med en plan. 

Videre viser studien at flere toppledere tok et bevisst valg om å ikke ha en spesifikk karriereplan, og at de har en tendens til å handle basert på en generell idé om hvilken vei de skal velge i deres karriere. Avgjørelser relatert til karrierevalg ble tatt ut i fra hva som føltes riktig der og da.

Det indikeres at toppledere i dag benytter seg av en analytisk lederstil, men når det kommer til selve karrieren så benytter de fleste lederne mer intuitive lederverktøy og en mer intuitiv karriereplanlegging.

Det er tilsynelatende ingen tydelige behov for å ha en spesifikk karriereplan for dagens toppledere. Det er uproblematisk inntil det oppstår konflikter eller eksterne faktorer påvirker jobben. Til tross for dette hevder en rekke toppledere at når det oppstår uventede hendelser (ofte ufrivillig oppsigelse), ville det vært gunstig å ha utviklet en god karriereplan. Dette fordi man i slike omstendigheter er under emosjonell belastning og derfor ikke ser fordelene av deres ellers velutviklede innsyn og deres skarpe analytiske evner.

Konsekvenser for toppledere

Først må det sies at de fleste topplederne som deltok i vår nordiske studie er fornøyde med karriereveien de har valgt. De liker både utfordringene og endringene som følger med. De verdsetter den innflytelsen de har, i tillegg til et potensiale til å skape resultater.

Likevel indikerer resultatene at toppledere navigerer i en verden hvor de møter økende utfordringer

 • Du må oppnå resultater i løpet av en kortere periode
 • Du blir konstant evaluert
 • Du er konstant presset på tid, både psykisk og mentalt
 • Du må kunne skape nye egenskaper og kompetanser
 • Du synes det er vanskelige å finne tid til andre ting enn jobben
 • Du må være klar for å få tak i ekstern hjelp for å få tid til fritid
 • Du må kanskje velge karrieresprang
 • Du vil kanskje bli utfordret med ufrivillige endringer i karrieren
 • Du må kunne bruke din intuisjon
 • Du må skape din identitet og merkevare rundt din jobb og din karriere

Konsekvensene av disse utfordringene og hvordan toppledere bør handle er opp til den enkelte leder å avgjøre. Dette kan planlegges grundig eller så kan strategien være ikke-eksisterende.

Hvordan ta tak i din karriere

Vår studie oppsummerer 11 råd om hvordan man kan håndtere sin egen karriere:

 1. Oppdater din CV og LinkedIn profil
 2. Utvid ditt nettverk
 3. Vær bevisst din markedsverdi
 4. Ha en plan
 5. Vær bevisst din økonomiske situasjon
 6. Ta imot gode råd
 7. Tenk på hvordan du vil at de siste årene av din karriere skal være
 8. Ha en karriereplan B
 9. Bevisstgjør dine ferdigheter og kompetanser
 10. Ta hånd om stress
 11. Evaluer din identitet
Coaching og karriereveiledning for toppledere
Jeg ser at jeg selv leder min karriere i den riktige retningen og at jeg selv er ansvarlig for min egen karriere. Jeg lar meg selv bli påvirket av eksterne ideer og føler meg veldig inspirert av nye tanker og ideer. Dansk Executive, 52
Toppledere sitter ofte i samme lederrolle i en kort periode. Noen ganger er dette deres egne valg, mens andre ganger ikke. Derfor kan det være lurt å ha vurdert alternative karriereveier. Til og med en livsplan kan være nyttig. Finsk Executive Headhunter.

Bjørn Solend 

Leder i AS3 Executive

Les mer om bjørn Solend her
For å ta vare på karrieren jobber jeg bevisst for gode resultater. Selve planen, eller hvordan jeg kommer til målet, tar form i prosessen. Svensk Managing Director, 45
På mange måter, så er det fornuftig å ha en karriereplan, men enda viktigere er det å kunne være fleksibel: Ha et bilde om hva og hvor du vil, vær fleksibel og forberedt på alternative veier eller ekstra stopp på veien og vær forberedt på en ny «endestasjon» . Svensk Senior Vice President.