Topplederbloggen!

Executive outplacement Trenger du ny lederjobb?

-skrevet av Bjørn Solend

Målet med Executive Outplacement er at du går den raskeste veien mot ditt neste karrieresteg. 

Det er mange tilbydere å velge blant når du skal velge Executive Outplacement-leverandør. Det viktigste å huske på er at du velger en leverandør som kan imøtekomme dine spesifikke behov i jakten på din neste lederjobb.

For å veilede deg i valget av det rette Outplacement-programmet, har vi listet opp ti spørsmål du kan stille for å fatte rett beslutning:

1. Er den riktige kjemien til stede med Executive-rådgiveren?

Rådgivningen i Executive Outplacement er profesjonell. Kjemien mellom rådgiveren og kandidaten er en viktig faktor da de to partene kommer tett på hverandre i programmet.

Det er avgjørende at kandidaten får lyst og tillit til å være fortrolig med sin rådgiver da dette totalt sett skaper bedre resultater for kandidaten.

2. Har rådgiveren det rette nivået og erfaringen til å kunne utfordre deg?

Rådgiveren skal ha det rette erfaringsnivået for å kunne sparre med kandidaten. Hvis rådgiveren ikke er på kandidatens nivå, får ikke kandidaten optimalt utbytte av sitt Executive Outplacement-program.

Det er viktig å finne en rådgiver som møter deg der du er og er forretningsorientert i sin måte å rådgi på. Her er det ofte en fordel at rådgiveren ikke kun har HR-erfaring, men også selv har erfart Executive-verdenen på egen hånd.

3. Har Executive Outplacement-leverandøren den rette bransjekunnskapen?

For å gi deg et skreddersydd Outplacement-program er det nødvendig at din Executive Outplacement-leverandør har kunnskap om bransjen du vil arbeide i.

Bransjekunnskap er en forutsetning for å kunne knytte de riktige kontaktene og fasilitere jobbsøkingsprosessen din.

4. Er det rette teamet til stede for å støtte opp om prosessen gjennom hele programmet?

Det skal være forskjellige faglige ferdigheter etter behov, og spesialiserte kompetanser, til stede når du velger Executive Outplacement-leverandør.

Det kan være utfordrende å oppnå hvis Executive Outplacement-leverandøren kun har én person som skal fylle alle funksjonene. I tillegg er Executive Outplacement-programmer ofte langvarige.

Derfor kan det være vanskelig å holde et vedvarende energinivå i jobbsøkingen og rådgivningen hvis du møter den samme personen i over tolv måneder og ikke får input fra andre.

5. Har leverandøren et globalt samarbeid?

Har du en internasjonal profil er det også viktig at du velger en leverandør som har internasjonal erfaring tilgjengelig, og tilbyr mulighet for å ha rådgivning internasjonalt, eventuelt gjennom internasjonale samarbeidspartnere.

Her er det viktig å ha i tankene at du skal stille de samme høye kravene til den internasjonale samarbeidspartneren som du stiller til din lokale Executive Outplacement-leverandør.

6. Nettverk – stiller leverandøren nettverksgrupper til rådighet, eller kan de åpne dører?

En av grunnfunksjonene til en Outplacement-leverandør er at de kan tilby kandidaten en inngang til et etablert nettverk. Det gjelder særlig for Executive Outplacement da omkring 80 prosent av lederstillinger besettes gjennom nettverk.

Derfor er det viktig at leverandøren har et stort nettverk og innarbeider det i strategien sin.

7. Har leverandøren erfaring med personlig branding og kunnskap om sosiale medier på ditt nivå?

Toppledere har en markant synlighet på jobbmarkedet. Derfor er det viktig at Outplacement-leverandøren kan ivareta denne synligheten, samt støtte opp om og utvide kandidatens personlige og digitale merkevare.

Sosiale media-verktøy som LinkedIn er et vilkår i moderne jobbsøking og derfor er både kandidaten og rådgivningsvirksomheten nødt til å forholde seg til det som et aktivt virkemiddel for branding og nettverksbygging.

8. Styrerådgivning – vil du i gang med en styrekarriere?

Hvis du skal spesialisere deg innenfor et bestemt felt eller kun utvide din nåværende karriereretning, bør du sørge for å velge en Outplacement-leverandør som kan tilby spesialisert rådgivning innenfor det området.

Hvis du eksempelvis vil starte en styrekarriere, bør du velge en leverandør som har inngående kunnskap om og kontakt med styremarkedet og derfor kan rådgi deg om styreposisjoner og -utdannelse.

9. Tilbyr leverandøren onboarding i forbindelse med din nye jobb?

Å få den neste topplederstillingen i havn er et avgjørende punkt for ditt Executive Outplacement-program, men det skal ikke være avslutningen på programmet.

I forbindelse med oppstarten i din nye jobb kan det nemlig igjen oppstå behov for rådgivning og det er viktig å komme i gang best mulig fra start.

Den Outplacement-leverandøren du velger skal følge opp på om du er kommet godt i gang på din nye arbeidsplass.

10. Kan leverandøren dokumentere leveransekvalitet?

Enhver leverandør vil hevde at de er konkurransedyktige og kan levere høy avklaringsprosent.

Som kandidat og kjøper av en tjeneste bør du likevel som enhver annen forbruker undersøke om leverandøren faktisk kan dokumentere resultatene.

Et ledd i leverandørens leveransekvalitet er også at du kan klage og skifte rådgiver hvis du ikke er tilfreds med programmet underveis.

Valget av Executive Outplacement-leverandør kan ha stor betydning for hvordan reisen mot din neste Executive-stilling utvikler seg.

Med disse ti kritiske spørsmålene i mente kan du finne frem til den Outplacement-leverandøren som best imøtekommer dine behov og kan sikre deg et optimalt program.

 

 

Executive outplacement
Er du toppleder og har mistet jobben? Vær kritisk til din Executive Outplacement-leverandør. Bjørn Solend

Bjørn Solend

Leder i AS3 Executive

Bjørn solend på linkedin