Topplederbloggen

Nordiske topplederes største utfordringer The executive challenge survey

Nordiske toppledere har gode forutsetninger for suksess. De rangerer profesjonell utvikling som sin største drivkraft. Høy endringstakt gir flere utfordringer enn noen gang tidligere. Ifølge fremtidsforsker Carsten Beck, er nordiske topplederes største utfordringer resultater av globale trender.

Endringer kommer hyppigere og hyppigere, og det startes flere nye bedrifter enn før. Produkter og tjenester som revolusjonerte sine bransjer for to år siden, har for lengst blitt utdaterte – derfor er det ingen overraskelse at 48 % av nordiske toppledere sier at endringshyppighet er deres største utfordring på jobb.

Raske endringer på alle områder

"For å følge de store trendene som stadig berører oss, er hurtige endringsprosesser en nødvendighet – de inkluderer økt digitalisering, skifte i verdensøkonomien, aldrende befolkning, større krav fra kunder, global oppvarming og så videre. Alle disse endringene bør være på radaren for toppledere”, oppsummerer Carsten Beck, fremtidsforsker ved Copenhagen Institute for Future Studies.

Respondentene ble bedt om å rangere sine 20 største utfordringer. Øverst på listen er altså endringshyppighet. Engasjement blant medarbeidere, samt utvikling og lean-metodikk, står på henholdsvis andre- og tredjeplass, tett fulgt av å gjøre kundene fornøyde og å ha begrenset tid til å fokusere på langsiktig suksess.

Forbrukermakt

Alle faktorene over er nært sammenkoblet. Markedsmessige forandringer skaper konstant behov for interne endringsprosesser, og det virker umulig å fokusere på begge deler samtidig.

“Det er lett å se at faktorene korrelerer. Først tar vi for oss utfordringen med å skape fornøyde og lojale kunder: Forbrukere stiller stadig strengere krav til gode leveranser. Tidligere eksisterte det ikke like mange tjenester som nå. I dag er det slik at forbrukere nærmest alltid kan velge en annen leverandør som gir lavere pris, høyere kvalitet, bedre kundeservice, raskere levering og bedre utvalg. Bedrifter må komme tettere på forbrukerne for å forstå deres behov, og samtidig kunne innovere kvikt nok til å levere det forbrukerne ønsker, før det er for sent. I tillegg til dette, er ikke konkurransen kun nasjonal lenger, men også internasjonal", sier Beck.

Kampen om talentene

Alle bedrifter er avhengige av solid kompetanse for å møte sine daglige forpliktelser. En motivert arbeidsstyrke som er endringsvillig og kompetent, er essensielt for å kunne gjennomføre tilpasninger med suksess. På grunn av aldrende befolkning, skapes det en kamp om å tiltrekke seg de rette jobbkandidatene med ny kompetanse. Den hurtige digitaliseringen gjør at også digital kompetanse blir viktig i alle bedrifter. De bedriftene som vinner kampen, vil være de som kan tilby gode utviklingsmuligheter til sine ansatte.

Manglende kapasitet for langsiktige strategier

Med et marked i konstant endring, mangler flere toppledere tiden til å fokusere på et langsiktig perspektiv. En av tre opplever at de må inngå kompromisser mellom de langsiktige perspektivene og de kortsiktige beslutningene. Dette ser de som sin største utfordring.

"Dette funnet støttes også i flere internasjonale studier, noe som betyr at toppledere må omstille seg fra langtidsplanlegging til hurtige omstillinger og kortsiktige beslutninger. Mangel på strategier som strekker seg over lengre perioder kan bety at mange bedrifter ikke evner å oppdage eller følge trender som påvirker dem. Før fantes det lokale slakterier og lokale bakere på hvert et hjørne. Disse har forsvunnet til fordel for store kjeder med større tyngde og kapital. Blockbuster, som tidligere var den fremste tjenesten for utleie av video, har blitt erstattet av online-tjenester som Netflix, og ble tvunget til å bygge nye forretningsmodeller. Enhver toppleder bør være forberedt på en utvikling i markeds- og konkurransesituasjonen, slik at bedriften unngår å sakke akterut", avslutter Carsten Beck.

book et møte
Executive Challenge Survey

Les hele undersøkelsen

Les hele Undersøkelsen