Topplederbloggen

Executive COaching Optimalisér dine mål

Målet med Executive Coaching er å optimalisere topplederes og direktørers profesjonelle mål - med sikte på å skape verdier og gode resultater for bedriften.

Hva er Executive Coaching?

Executive Coaching er sted hvor du får en nøytral, konfidensiell sparringspartner som vil utfordre deg og samtidig holde deg på sporet for å nå dine mål. 

Du får muligheten til å få ærlig og direkte feedback. Det er også en arena for å teste ideer og tanker, samt diskutere politiske problemstillinger med din coach, som vil opptre nøytralt i forhold til bedriften.

Økt beslutningskraft

Gjennom å delta på et Executive coaching- og sparringsprogram skaper du merverdi for din organisasjon. Som toppleder øker du din evne til å fatte beslutninger i forbindelse med gjennomføring av endringer. Både personlig, forretningsmessig og i relasjon til menneskene og organisasjonen du leder.

Nye perspektiver

AS3 Executives rådgivere har flere styrker som du kan dra nytte av. Som din fortrolige sparringspartner gir vi deg verktøyet du trenger for å kunne utvikle kompetanse, fornye tankesett og endre adferd.

Vi setter fokus på perspektivene som er viktig å kjenne til før beslutninger treffes og handlinger utføres, men som er vanskelige å få tak på i en ellers hektisk hverdag. Ekstern coaching gir betydelig bedring i utførelsen av ditt arbeid, i form av effektivitet, måloppnåelse, egen opplevelse av suksess og generell tilfredshet.

Betydning av timing

Coachene har en utstrakt evne til å sette seg inn i andre menneskers situasjon, har gode relasjonelle egenskaper og evne til å kommunisere på mottagers premisser.

Det er viktig at leders avgjørelser blir fattet på et så godt informasjonsgrunnlag som mulig. Dette er et helt sentralt prinsipp, da de fleste som regel er svært preget av sitt eget perspektiv, i forhold til hvilken sak som er i fokus. Det er også viktig å ha sans for timing; når skal man være aktiv – og når skal man trekke seg tilbake.


Refleksjon og merforståelse

Våre programmer og coachingprinsipper er utviklet av AS3 og akkreditert av European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Materiellet er basert på forskning og benytter det beste fra ulike utviklingsfilosofier.

En av styrkene i programmet er fokuset på refleksjon, innsikt og forståelse. Våre coacher sparrer og bidrar med rådgivning med utgangspunkt i hva som fungerer best for deg, og din situasjon.

Du arbeider med ledelseskompetanse som er forutsetningen for prestasjon, arbeidsglede og resultater. Det kan for eksempel handle om å kunne kommunisere, lede andre ledere og koordinere samarbeid og engasjement på tvers av organisasjonen.

Coaching for toppledere

Formålet med Executive Coaching, er å styrke lederens profesjonelle innsats og å skape verdi for bedriften med målbare resultater.

Et Executive Coaching forløp er en mulighet hvor man av en nøytral, fortrolig samtalepartner blir utfordret og fulgt opp på de mål man gjerne vil nå, med ærlig og direkte feedback. Videre er det mulighet for å teste ut og prøve ideer og tanker, samt å drøfte politiske problemstillinger med sin coach. Fordelen er at coachen ikke er involvert og/eller en del av det politiske miljø i virksomheten.

Målgruppen for Executive Coaching er toppledere innenfor offentlige og private virksomheter.

AS3 Executive rådgivere

Book et møte

med AS3 Executive

Inngang til coaching

  • Personlig utvikling og lederskap
  • Karriereavklaring
  • Lederrollens utfordring i samspill med omgivelsene
  • KPI`er, prestasjoner og ledelsesevalueringer
  • Effektiviseringer for å oppnår bedre samarbeid
  • Work-life-balance
  • Onboarding