Topplederbloggen!

trenger du karriereveiledning? Vær kritisk til valg av coach

«Hva synes du selv?»

- Skrevet av Carsten Agerlin

Tror du coaching innebærer at du møter en person som selv har vært gjennom en krise i sitt eget liv, og kun stiller deg spørsmålet: «Hva synes du selv»?

Da trenger vi å gi deg en oppdatering.

Coaching er en profesjonell metode basert på psykologisk forskning, og krever en omfattende sertifisert utdannelse.

I dag blir det utdannet et stort antall coacher, som naturlignok gir en spredning både i kvalitet og faglig nivå. Mye av grunnen til store forskjeller i kvaliteter at «coach» ikke er en beskyttet tittel.   

Derfor bør du gå like strukturert til verks som om du skulle ansette en ny medarbeider eller finne en ny leverandør når du velger coach. 

Coaching er en forretningsmessig beslutning

Ikke alle ledere kjenner til kravene de kan stille til en coachs kompetanse og erfaring, og velger ofte en de har i sitt eget nettverk.

Her er det viktig å utfordre de subjektive anbefalingene med en mer strukturert tilnærming til ens egen beslutning.

Ta igjen eksempelet om å finne en ny leverandør; her ønsker man å ta et bevisst og profesjonelt valg ut ifra leverandørens erfaring, pris, resultater og kompetanse for å finne den best kvalifiserte til å løse oppgaven.

Bruk tid på å vurdere din egen coach

Når du velger coach er det relevant å se nærmere på coachens bakgrunn, utdannelse og retning.

Det bør stilles høye krav til coachen om regelmessig utøvelse av faget, etterutdannelse og veiledning fra andre profesjonelle fagfeller.

Vær nøye med å undersøke coachen din sin utdannelse og sertifisering. Sjekk også utdannelsens akkreditering og hvordan utbyderen arbeider med kvalitetssikring og videreutdannelse av sine coacher.

Er dere den rette matchen?

Den profesjonelle coachen er i stand til å skape gode relasjoner til alle typer mennesker. Det er vedkommende utdannet til. Men den grunnleggende kjemien skal selvfølgelig være i orden.

Noen coacher er spesialisert til å coache bestemte målgrupper. I slike tilfeller bør du vurdere om coachen din har den mest relevante profilen til å coache nettopp deg.

Vurder også fagdisiplinen innen coaching din coach jobber ut ifra – eksempelvis systematisk, narrativ eller kognitiv tilnærming.

Ofte vil disse opplysningene være tilgjengelig på coachens hjemmeside eller på hjemmesiden hos den leverandøren coachen er utdannet ved.

Hver retning har sin styrke, så ta stilling til om  retningen passer dine eller organisasjonens behov.

Carsten Agerlin

Har arbeidet med personlig og organisatorisk utvikling i næringslivet i over 30 år. 18 års erfaring som manager og lederutviklingskonsulent hos Danske Bank. Videre 5 års erfaring som leder for People Development hos Girobank og leder for Utdannelse og Utvikling i RealDanmark Koncernen. Ansatt som fagleder for Change Capacity og Career & Performance hos AS3 Transition siden 2001. Formann for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

Linkedin

Executive coaching

Samtale vedrørende coaching/sparring

Executive nyhetsbrev

Informasjon fra AS3 Executive

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev