Topplederbloggen!

Personlig merkevarebygging for toppledere

- Av Bjørn Solend, leder for AS3 Executive

Som coach for ledere på nivå en og to er min erfaring at disse lederne, når de må forlate jobben, har investert lite i å bygge sin egen merkevare. Forklaringer på dette handler ofte om at man har ikke tid, må tenke på virksomhetens beste og ikke bare ens eget beste, man har hatt fokus på arbeidsoppgavene og ikke egen utvikling. Kanskje det er på tide å gjøre noe med egen merkevarebygging nå?

Hvorfor er personlig merkevarebygging viktig for ledere?

I løpet av et år er det mange toppledere som bytter jobb. Mange selskaper fusjonerer og kjøper opp. De reduserer bemanningen og ledere blir berørt. Dermed er det stor sannsynlighet for at du som befinner deg på ledernivå en eller to må forlate virksomheten du jobber i, mot din vilje, en eller annen gang i fremtiden.

Noen eksempler på årsaker til at toppledere må forlate stillingene sin kan være at:

  • man som toppleder er uenig med styret sitt i valg av virksomhetsstrategi
  • man som rådmann får ny politisk ledelse og ny ordfører som ønsker andre inn
  • man som finans-, markeds-, IT-, HR- eller logistikkdirektør må gå fordi det oppstår uenighet med administrerende direktør
  • en ny toppleder ønsker å ha sine ledere inn i ledergruppen

Ut fra et risikoperspektiv for din egen karriere, økonomi og jobbsikkerhet kan det dermed være lønnsomt og karrierefremmende å arbeide med egen merkevarebygging. Dette øker sannsynligheten for at du kommer hurtig ut i ny og riktig jobb når først oppsigelsen er et faktum.

God personlig merkevarebygging kan sees på som en personlig forsikring for økt jobbtrygghet. Ressursene det krever er tid og fokus. Effekten av arbeidet er at flere vet hvem du er og hva du står for.

Er ikke personlig merkevarebygging bare en ego trip?

I arbeidet mitt som coach for ledere på høyt nivå har jeg ofte hørt argumenterer for at fokus må være på virksomhetens oppgaver, og ikke på egne interesser. Strategien for å beholde jobben eller å få en ny er å gjøre en god jobb der du er.

At du må forlate jobben din ufrivillig har ikke nødvendigvis noe å gjøre med hvor gode resultater du får i denne jobben. I en fusjon kan for eksempel én av to dyktige CFO-er måtte gå. Uenighet om strategi trenger heller ikke ha noe med dyktighet å gjøre. Snarere kan dette være et uttrykk for to konkurrerende perspektiver, og ditt perspektiv kan være det som ikke vinner frem. Uavhengig av hvor godt du lykkes i nåværende jobb er det stor sannsynlighet for at du en eller annen gang i løpet av karrieren blir nødt til å forlate virksomheten din.

To fokus som fremmer hverandre

Jeg mener det er mulig å gjøre begge deler – levere godt for virksomheten, samtidig som man styrker sin egen merkevare. Det er faktisk ingen motsetning i dette, men heller to fokus som kan fremme hverandre. En leder som er bevisst sin personlige merkevare er ofte en god nettverksbygger. Gjennom nettverk får man tilgang til andres kompetanse som nåværende arbeidsgiver kan dra nytte av. Og motsatt vei vil det være verdifullt for din personlige merkevare at du gjør en god jobb der du er – spesielt med tanke på intern merkevarebygging. Personlig merkevarebygging og virksomhetens interesser kan med andre ord gå hånd i hånd.

3 ting du kan gjøre for å styrke din merkevare

Om du ønsker å gjøre noe med din personlige merkevare, kan du systematisere arbeidet på følgende måte. Du kan gjøre noe med:

  • din kompetanse – ved at den blir tydeligere for deg selv
  • muligheter du vil skape – ved at du bevisst velger hva du vil vise frem, og overfor hvem
  • dine handlinger – ved at du etablerer rutiner for hvordan du vil være synlig, for eksempel gjennom sosiale medier

Kjenn din egen kompetanse

De fleste medarbeider, ledere inkludert, er seg ikke fullt bevisst sin egen kompetanse. Det å kartlegge sine kompetanseområder er avgjørende. Om du selv ikke er bevisst på hva du kan, hvordan kan du få andre til å se styrkene dine?

Videre utarbeider du suksesshistoriene dine. Suksesshistorier handler om å kunne beskrive:

  • et problem eller en situasjon du har tatt grep om
  • måten du løste problemet eller situasjonen
  • hvilke resultater du fikk

Skriv gjerne ned suksesshistoriene dine, slik at de blir tydelige for deg. Det gjør det lettere å fortelle eller presentere dem for andre i arbeidet med din personlige merkevarebygging.

Skap mulighetene dine selv

Når du er blitt bevisst på hva du kan kommer ofte kompetanse din til å avklare hva du vil satse på fremover. Ønsker du samme type stilling som den du har i dag? Eller vil du kanskje dreie karrieren din i en ny retning? Vil du ha mer eller mindre ansvar? Svarene på disse spørsmålene skaper en retning som du kan arbeide ut fra.

Merkevarebygging er handling

Når det står klart for deg hva du kan og hvilken retning du ønsker å gå i, er det på tide å handle. Her er det bare du som setter grensene for hvilke aktiviteter du kan velge. Jeg vil likevel fremheve mulighetene dine til å bruke sosiale medier. For eksempel kan LinkedIn være en arena for å presentere deg innen temaer du ønsker at både nåværende og fremtidige kollegaer skal se.

Hvis du skulle tatt et første skritt i retning av å styrke din personlige merkevare, hva kan det være? Ønsker du å gå i dybden på din personlige merkevare? Ta gjerne kontakt med oss.

 

 

 

Book et møte

med Bjørn Solend, leder for AS3 Executive

Først når du ser deg om etter ny jobb forstår du hvor viktig personlig merkevare er Bjørn Solend