Topplederbloggen!

Et "must" for fremtidens toppledere: Sparring på toppnivå

- Skrevet av Bernt Roald Nilsen, journalist

– Er det én ting som er sikkert, så er det at verden er i endring. Når stadig nye endringer inntreffer, gjelder det å være forberedt optimalt.

Å stå i blesten er en kunst, spesielt når du står helt på toppen. Ikke minst fordi fallhøyden kan bli større, jo høyere du befinner deg. Løsningen er en sparringspartner som utfordrer deg i et samarbeid basert på gjensidig tillit, ifølge Einar Wergeland-Jenssen, rådgiver i AS3 Executive og daglig leder i AS3 Transition Norge AS. 

En ærgjerrig ambisjon

– Sparring for toppledere krever skreddersøm, enten du er føre vár eller tar kontakt når det brenner. AS3 Executive har en ærgjerrig ambisjon, nemlig å inspirere toppledere til å løfte både egen og andres innsats og resultater til et høyest mulig nivå. Sparring med våre toppsertifiserte rådgivere gir ikke bare bedre resultater for topplederen selv, men for hele virksomheten, sier en krystallklar Wergeland-Jenssen.

Får mer enn forventet

– Du kan regne med å oppnå mer enn forventet når du inngår et samarbeid med AS3 for å skape en merverdi for deg og din organisasjon. Selskapet ble startet i 1989, har kontorer i hele Norden og samarbeider med Lee Hecht Harrison, en anerkjent global aktør innen karriererådgivning og lederutvikling. I Norge står 9 ansatte og 25 sertifiserte rådgivere til disposisjon med sin erfaring og kunnskap innen outplacement, karriereveiledning, endringsledelse og kunsten å mestre stress i situasjoner der endring er helt uunngåelig, sier Wergeland-Jenssen.

Unik omstillingsevne

Mennesket har en unik omstillingsevne. Forutsatt at vi anstrenger oss mentalt. Forutsatt at vi utforsker perspektiv, skaffer oss bedre innsikt i hvem vi selv er og hva organisasjonen trenger. AS3 har valgt å kalle det transisjon. Den indre omstillingsprosessen som vil gi en toppleder større handlekraft og bedre beslutningsgrunnlag. En ny, god hverdag kommer ikke av seg selv, det handler om hardt arbeid.

En smart investering

– Internasjonalt investeres mye kapital i nettopp det å ha profesjonelle sparringspartnere for toppledere. Rollen som toppleder er blitt langt mer kompleks de senere årene. En toppleder har mange interessenter: Eiere, ledere, medarbeidere, fagforeninger og ens egen familie, og det er ikke alltid disse har omforente mål. Da er det fruktbart å kunne utveksle erfaringer og refleksjoner i en profesjonell, businessorientert dialog, sier Wergeland-Jenssen.

Fremtidens toppledere

Toppledelse handler mye om å ha et godt selvbilde, og det er noe helt annet enn selvtillit. Hvem er du? Hvilken profil har du? Hva er innholdet i din personlige merkevare? Det handler om å være trygg på hvem du er. Og vise det. Å være en veiviser, sette retning og skape en forpliktelse til å bevege seg i den retningen. Å vise sårbarhet gjennom å kjenne sine egne styrker og svakheter. Det kalles autensitet. Morgendagens toppledelse har en rekke suksessfaktorer. Den viktigste er en utfordrende, profesjonell sparringspartner.

Executive coaching og sparring

Einar Wergeland-Jenssen

Rådgiver i AS3 Executive og daglig leder i AS3 Transition Norge

FAKTA

  • Kontinuerlig endring er en naturlig del av enhver topplederkarriere
  • En profesjonell samtalepartner er en viktig suksessfaktor for toppledere
  • Utenlandske selskaper ser på sparringspartnere som en fornuftig investering
  • AS3 vil inspirere toppledere til å løfte både egen og andres innsats og resultat
  • Transisjon er den indre omstillingsprosessen som vil gi ledere større handlekraft

 

Sparringspartner hos AS3 Executive

Les om hvordan vi kan hjelpe toppledere med å få en god sparringspartner
AS3 Executive coaching og sparring
”En sparringspartner er en smart investering” Einar Wergeland-Jenssen