Topplederbloggen

Toppledere søker dyktige coacher Executive coaching

Skrevet av Signe Johanne Haver - Executive Coach

Mahatma Gandhi mente at selv den lengste marsj begynner med et lite skritt. Topplederhverdagen består av kontinuerlige lange marsjer opp på og ned fra topper og gjennom lange dalfører. Kanskje enkelte toppledere, som et første skritt, skulle bruke litt mindre tid på å tenke over «ytre» struktur og prosess, og litt mer tid til å reflektere over egne tanker, adferd og holdninger og effekten ens eget lederskap, gjerne ved hjelp av en kvalifisert person som tør å utfordre og stille noen konstruktive spørsmål?

Som toppleder leder du fra en posisjon hvor konsekvensene av ditt lederskap har avgjørende betydning for mange andre. Du er omgitt av dyktige folk, men din egen atferd og ditt tankesett, din robusthet og din kompetanse utgjør en markant forskjell.

De fleste toppledere vedkjenner at evnene til å analysere, samarbeide, koordinere, kommunisere og ta beslutninger i et uforutsigbart og endringspreget miljø konstant utfordres. Det er mange involverte og betydelige interesser som påvirker og blir påvirket.

Ditt bidrag har på alle måter en avgjørende betydning – økonomisk, strategisk og menneskelig – når du jobber som toppleder. Det premisset må din coach kjenne til slik at du utvikler deg i tråd med den helt spesielle konteksten du som toppleder befinner deg i.

Personlig utvikling vektes høyt

Din Executive Coach må særlig kunne håndtere den tette koblingen mellom forretning, organisasjon og deg som individ – herunder ditt lederansvar og prioriteringer i relasjon til temaer som samarbeid, ledelse, strategi, forretningsutvikling og til slutt virksomhetens resultater.

Samtidig viser AS3 sine undersøkelser blant toppledere at i coachingprosessen vil din personlige kapasitet til å lede fra toppen og å gjennomføre forandringer ofte bli et sentralt tema. Kanskje fordi mange toppledere til syvende og sist opplever å være i en nokså ensom posisjon. Selv om ledelse også foregår i et samarbeid, forteller mange toppledere at det er viktig for dem å ha en ekstern og fortrolig person man kan være ærlig med.

Det er ikke like enkelt å ta en prat med kolleger slik du kunne før topplederjobben. Uansett hvem du som toppleder snakker med i din virksomhet, er det alltid mange interesser og vurderinger som til enhver tid må tas hensyn til.

Viktig i din personlige utvikling er å arbeide med selvinnsikt, samt klargjøre din rolle og posisjon i virksomheten – herunder de transisjonene du personlig ofte befinner deg i når ansvar og oppgaver endres. Du vil gjerne utfordres og forventer åpen og ærlig feedback fra din coach. AS3 Executive erfarer at et ønske om mer tid til refleksjon og nye perspektiver er et av de høyest prioriterte mål i forløpet.

I en stressende lederhverdag er det lett og ofte litt behagelig at mange beslutninger gjennomføres på autopilot. Med en dyktig Executive Coach kan ulike perspektiver, konsekvenser og mål belyses før det legges frem for en styreleder, kollegaer i konsernledelsen, andre ledergrupper eller eksterne samarbeidspartnere.

I det fortrolige rom trenger du ikke å være bekymret for hvordan dine tanker og ideer i en «kvalifiseringsfase» kan påvirke andre. Her kan du gjerne jobbe med å forstå andres syn på deg og hva du står for – eller vil stå for – i arbeidshverdagen.

Resultatet av en god coachingprosess er ikke bare å få nye perspektiver i enkelt saker, men også å bli mer bevisst ens egne signaturstyrker og hvordan effektivt bruke dem i egen lederhverdag.

Prosess

Helt grunnleggende handler det om at en Executive coach og du som toppleder klarer å samarbeide om de ønsker, behov, ambisjoner og potensial du har. Dere skal derfor i et partnerskapsliknende forhold anstrenge dere for å få det beste ut av dialogen. Det betyr særlig:

 • At dere anvender en helhetsorientert tilnærming med refleksjoner rundt alle relevante interesser, perspektiver og strukturer
 • At dere arbeider med hvordan viktige aktører med relevans for dine ønskede resultater og forandringer kan involveres (konsernledelse, styreleder, lederkollega med flere)
 • At 100% ærlighet er grunnlaget for all personlig utvikling
 • At dere etablerer det tillitsfulle rommet hvor alt kan sies høyt uten «at det koster»
 • At du har motet til å la deg utfordre og undersøke motivasjon, andre synspunkter om deg, ditt nærvær og din karisma i relasjoner med andre
 • At feedback sees som et viktig redskap for læring og selvinnsikt
 • At refleksjoner og økt forståelse utgjør det beste utgangspunktet for å ta beslutninger

Når du velger coach

Hvor finner du coachen som passer til akkurat de kravene du stiller til en Executive Coach?

AS3 Executives undersøkelser viser at du som toppleder primært velger coach basert på anbefalinger og via nettverk. De færreste er opptatt av coachens faglige tilnærming.

Samtidig er det ikke tvil om at det er stor forskjell på om coachen arbeider systematisk, kognitivt, med nevrolingvistisk programmering (NLP) eller narrativt for å nevne noe. Enkelte metoder er for eksempel best hvis du vil rette blikket innover, andre igjen fungerer best når det handler om å tenke på virksomheten internt.

Noen coacher arbeider eklektisk med utgangspunkt i flere forskjellige tilnærminger, hvilket skaper utvidede muligheter og bredere perspektiver. Dette er dermed en viktig ting å være oppmerksom på for deg i ditt valg av coach. Videre er vår erfaring at du har funnet den rette matchen når coachen din lever opp til visse kriterier:

 • Coachen er faglig utdannet på et høyt nivå og spiller på egne erfaringer og kunnskap uten å dominere rommet
 • Coachen integrerer sparring og rådgivning i samtalen på en slik måte at dine valg og prioriteringer innehar den mest vesentlige plassen
 • Coachen har kontinuerlig utbytte, fremdrift og justeringer i fokus
 • Coachen arbeider dialogbasert og bidrar med egne refleksjoner
 • Coachen hjelper deg til å utforske veien mellom det du ønsker å gjøre og det du gjør akkurat nå

Coaching, er nesten alltid, uansett metode basert på en del grunnantakelser eller kjerneverdier hvor respekten for det hele mennesket står sentralt. Det vil si at du er ikke en toppleder - og helt adskilt -  et privat individ – rollene påvirker hverandre. Balansen og forholdet mellom de to må være godt. Plassen de ulike rollene tar må være basert på et bevisst valg. Eventuelle ubalanser, kan umiddelbart virke som en bagatell, men kan ofte få uante konsekvenser for helheten.Det er helheten som skaper grunnlaget suksess.

Coaching for toppledere hos AS3 Executive

Signe Johanne Haver

Executive Coach i AS3 Executive
Signe Johanne haver på linkedin