Topplederbloggen

la headhuntere finne deg Bruk LinkedIn-profilen din smart

La headhunteren finne deg - bruk LinkedIn-profilen din smart

Mange jeg møter i min rådgivning knyttet til nettverk og LinkedIn er noe tilbakeholdende med å anvende og dele informasjon om seg selv på LinkedIn. Når vi samtidig vet at rekrutterere primært bruker LinkedIn til søk og informasjonsinnhenting i sin leting etter relevante kandidater, bør denne innstillingen utfordres og bearbeides.

Gjør deg søkbar på LinkedIn
Anvendt på optimal måte kan LinkedIn gjøre deg mer synlig, tydelig og søkbar for selskaper, rekrutterere og headhuntere som ser etter ressurser med din bakgrunn. LinkedIn-profilen din kan vekke den rette interessen hos mulige arbeidsgivere, og det inntrykket du skaper i din LinkedIn-profil kan gi deg en vei inn i prosesser som kan være første steg til ny lederjobb.

LinkedIn gir deg innpass i det usynlige jobbmarkedet
For mange er ikke den neste jobben utlyst på Finn eller via andre offentlige kilder, men snarere i det skjulte jobbmarkedet. Sistnevnte er typisk stillinger der rekrutterere har i oppdrag å gjøre søk via sine kanaler, og deres primære kilde til kandidattilfang er nettopp LinkedIn. Så dersom du tenker det kunne være hyggelig å bli kontaktet om nye muligheter, bør du gjøre profilen din så søkbar og nøkkelord-optimalisert som mulig. Hvordan, tenker du?

Spill på lag med LinkedIns algoritme
Når en rekrutterer/headhunter leter etter egnede ressurser, søker ikke hun på navn, men på kompetanse. Velg deg derfor ut mellom 5 og 10 nøkkelord som beskriver din faglige kompetanse, og som du antar er de begreper markedet bruker om den fagligheten du besitter. Deretter bruker du disse systematisk  i disse strategisk viktige områdene på din LinkedIn-profil: 

  • Overskrift
  • Om-feltet
  • Beskrivelsen under nåværende arbeidssted
  • Ferdigheter og anerkjennelser

Gjennom å tenke nøkkelord og aktiv bruk av disse på ovennevnte steder gjør du deg selv synlig og søkbar, og øker sannsynligheten for å bli funnet av jobbmarkedet. LinkedIn kan nettopp bli døråpneren for en interessant mulighet, og disse enkle grepene gjør ditt kandidatur både tydeligere og mer markedsorientert. 

Bjørn Solend

Leder for AS3 Executive, rådgiver og coach
Bjørn på linkedin