Topplederbloggen

Oppsagt toppleder snakker om sine opplevelser

Allan Schefte ble sagt opp som nordisk direktør i en stor dansk byggevirksomhet. Her forteller han om sine opplevelser og følelser rundt det å bli sagt opp.